Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

Stockholm kan bli värd för Paralympics 2022

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2013 12:42 CEST

Idrotts-Sverige tillsätter en gemensam utredning för att utvärdera förutsättningarna för att arrangera Vinter-OS och Paralympics 2022.

– Arbetet är i fullgång och jag är väldigt nöjd med att vi redan kan presentera en mycket kompetent utredare, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, ordförande i SHIF/SPK.

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Svenska Handikappidrottsförbundet/Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) och Riksidrottsförbundet (RF) tillsätter gemensamt en utredning för att utvärdera förutsättningarna för Stockholm som värd för Vinter-OS och Paralympics 2022.

Organisationerna ser OS och Paralympics som en fantastisk möjlighet, men poängterar samtidigt vikten av att genomföra det hela på ett ansvarsfullt sätt. Därför kommer utredningen i första hand ge en bild av de ekonomiska förutsättningarna för ett värdskap. Ansvarig för utredningen blir Jöran Hägglund, tidigare statssekreterare på Näringsdepartementet.

– Jöran Hägglund är känd för att vara en mycket kompetent person som har både det nationella och det internationella perspektivet, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, ordförande i SHIF/SPK.

Genom bred samverkan och dialog ska utredningen inhämta synpunkter från olika delar av samhället vad gäller möjliga effekter och konsekvenser som ett svenskt värdskap kan innebära. Utredningen ska arbeta öppet och regeringen ges full insyn i arbetet.

– Stor tyngd kommer förstås att läggas på att analysera de ekonomiska kalkylerna samt potentiella effekter och risker i projektet. Det är en snäv tidsplan men min ambition är att jag ska kunna ge en bra bild av de centrala ekonomiska aspekterna och konsekvenserna av ett värdskap i stort, säger Jöran Hägglund.

Utredningen ska redovisa sitt arbete senast den 30 september. Den 14 november är sista dagen för SOK att anmäla till IOK att Stockholm vill bli värdstad för Vinter-OS och Paralympics 2022.

För ytterligare information, läs utredningsdirektiven eller kontakta:

Anna-Stina Nordmark Nilsson, ordförande i SHIF/SPK, 070-526 50 00

Tomas Tirén, presskontakt, 070-254 01 76

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) är ett av 69 Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) och administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning inom 18 idrotter. Vi har ca 37 000 medlemmar organiserade i ca 480 föreningar. SHIF innehar även rollen som Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom ett antal andra SF. Vi leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

Notering: Paralympics är handikappidrottens motsvarighet till de Olympiska Spelen.