Swedbank

Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge 2004

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 10:20 CEST

Onsdagen den 20 oktober klockan 9.00 – 15.45 hålls konferensen ”Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge 2004” på Berns, Berzeli Park i Stockholm.

Representanter för massmedierna är välkomna att delta i konferensen.

Stockholm-Mälarregionen ligger högt på internationella rankinglistor över ”kunskapsmässig arbetskraft”. Men hur går det egentligen för Stockholm Mälarregionen? Finns här tillräcklig innovationsförmåga och entreprenörsvilja för att hålla tillväxtmotorn igång? Det är några av frågeställningarna som kommer att debatteras under dagen.

I år gästas och inleds konferensen av finansminister Bosse Ringholm som kommer att tala om regionens ekonomiska läge. Cecilia Hermansson, prognoschef, FöreningsSparbanken, har gjort en färsk analys om den regionala konjunkturen som hon också presenterar under förmiddagen.

Bland övriga medverkande märks även Sven-Inge Nylund, regionplandirektören i Stockholm Läns landsting, Gunvor Engström, VD Företagarna, Jan Lidén, VD, FöreningsSparbanken, Richard Murray, chefekonom, Statskontoret, Charlotte Cederschiöld, europaparlamentariker m fl.

Moderator för dagen är Jens Orback.

Under konferensen kommer även stiftelsen Ekkronans Boendepris att delas ut. Priset, som delas ut för sjunde året i rad, är på 50 000 kr och tilldelas en person, projekt eller idéskapare inom Stockholmsområdet som gjort goda insatser inom boendeområdet.

Konferensen genomförs i samarbete mellan FöreningsSparbanken, sparbanksstiftelserna Första, Nya, Rekarne och Upland. Övriga medarrangörer är Regionplane- och trafikkontoret inom Stockholms Läns Landsting samt Mälardalsrådet.

Programmet för Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge år 2004 bifogas.

Välkommen!


För anmälan och ytterligare information:
Anette Tollerz, FöreningsSparbanken i Stockholm, tfn: 08-700 76 18
anette.tollerz@foreningssparbanken.se

Anna Sundblad, Informationsavdelningen, FöreningsSparbanken, tfn: 070-321 39 95 anna.sundblad@foreningssparbanken.se

Program
Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge
Onsdagen den 20 oktober 2004

Plats: Berns, Berzeli Park, Stockholm
Moderator: Jens Orback

09.00
Det ekonomiska läget
Bosse Ringholm, finansminister

09.40 – 9.50
Välkommen
Jan Lidén, VD FöreningsSparbanken

09.50-10.25
Vad kan vi lära av andra storstäder i Norden?
Sven-Inge Nylund, regionplanedirektör, Stockholms Läns landsting

10.25-10.55
Kaffe

10.55-11.45
Den regionala konjunkturen
Cecilia Hermansson, prognoschef, FöreningsSparbanken

11.45-12.00
Stora Boendepriset, Ekkronan
Prisutdelare Mats Hulth, juryns ordförande

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.15
Välfärdens utmaningar
Richard Murray, chefekonom, Statskontoret

Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsråd, Örebro Läns landsting

Var finns framtidens tillväxt?
Harriet Wallberg-Henriksson, rektor, Karolinska Institutet
Gunvor Engström, VD, Företagarna

14.15-14.45
Kaffe

14.45-15.45
Vårt nya Europa
Charlotte Cederschiöld, europaparlamentariker
Kjell Albin Abrahamsson, utrikeskorrespondent Central Europa,
Sveriges Radio

15.45
Avslutning