Stockholms stad

Stockholm och Länsarbetsnämnden sätter in åtgärdspaket mot ungdomsarbetslösheten

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 08:49 CEST

Arbetsmarknads- och integrationsroteln, Claes Thunblad, Telefon: 070-47 29 308


- Kommunalt tillfälligt anställningsstöd - praktik och anställning i kommunala verksamheter.
- Matchning till arbete inom detaljhandeln.
- Samverkan mellan skola och näringsliv för att ge ungdomarna tidig kontakt med och tillträde till olika arbetsplatser (Lunda-Nova Näringslivscenter).
- Alternativ utbildning kombinerat med sociala stödåtgärder för ungdomar som hoppat av skolan (Kista Kompetenscenter).
- Ekonomiskt stöd till aktiviteter i Vantör, Maria-Gamla Stan, Enskede-Årsta/Skarpnäck samt vid Jobbcentrum i Skärholmen och Livstycket i Tensta.
- Kartläggning av "unga utanför" och utveckling av särskilda Navigatorcentra med stöd, rådgivning, studie- och yrkesvägledning mm.

Det är några av satsningarna för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i Stockholm. Några har startat, andra inleds nu, ytterligare några kommer att finslipas under våren. Hela paketet presenterades av arbetsmarknadsborgarrådet Teres Lindberg (s) och länsarbetsdirektören Birgitta Heijer vid en presskonferens idag.

- Vi kommer att klara målet att halvera långtidsarbetslösheten bland ungdomar fram till slutet av augusti 2004. Vi ska också klara av att vända den negativa utvecklingen när det gäller arbetslöshet bland unga. Det gör vi genom att mer långsiktigt förbättra ungas förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden, säger Teres Lindberg, arbetsmarknadsborgarråd (s).

- De åtgärder som nu sätts in ska ses som ett första steg mot den nollvision vi har för ungdomsarbetslösheten i Stockholm. Det handlar om att lotsa in unga arbetslösa i praktik, utbildning och i jobb, att sätta in förebyggande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet på längre sikt samt att stötta ungdomar som saknar utbildning eller brottas med andra sociala problem utöver arbetslösheten, säger Teres Lindberg.

- Jag tycker att samarbetet kring ungdomsarbetslösheten med Stockholms kommun är mycket värdefullt och bra, och jag skulle gärna vilja åstadkomma likande projekt i andra kommuner. Halveringsmålet ska nås men det är ännu viktigare att vi skapar en långsiktig och väl fungerande lösning på problemet med ungdomsarbetslöshet. Den här typen av samarbete är en bra väg att gå, säger länsarbetsdirektör Birgitta Heijer.