Stockholms stad

Stockholm riskerar att mista ballongflygningar

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 12:27 CEST

Luftfartsverket har i dagarna fattat ett beslut om inskränkningar i flygning med ballong i Brommas kontrollzon. Beslutet började gälla lördag den 15 maj och innebär att ballongföretagens verksamhet hotas, vilket i praktiken innebär att det är slut med den populära ballongflygningen över Stockholm.

Ballonger har flugit över Stockholmsområdet i snart 20 år. Luftfartsverket har nu beslutat om ett restriktionsområde över stora delar av Stockholm inom vilket ballonger överhuvudtaget inte får vistas. I ett annat stort område får ballongflygning enbart ske på en höjd under 700 fot. Detta kräver dispens från gällande bestämmelser som ingen har i dagsläget. I princip kommer flygningar med ballong bara att vara möjliga inom Stockholmsområdet vid rak nordlig eller sydlig vind, medan Stockholm har dominerande sydvästlig vind med stark påverkan av sjöbris.

Av säkerhetsskäl kan ballonger endast flyga under en begränsad tid på dygnet. Tiden då ballonger befinner sig inom Bromma kontrollzon utgör mindre än 2% av dess öppna tid. Av dessa 2% är det bara en bråkdel som eventuellt kan orsaka ett vänteläge för övrigt flyg. Under hela förra året rapporterade Bromma om två stycken förseningar orsakade av ballonger.

- Det här är väldigt olyckligt för Stockholm som turiststad. Ballongflygningen är något som varit unikt för en storstad som Stockholm och fungerat som en attraktion för såväl stockholmare som besökare, säger Py Börjeson, stadsbyggnads- och idrottsborgarråd (s) och ordförande i Stockholm Visitors Board.

- Ballongerna är en del av stadsbilden sommartid och det är mycket tråkigt att denna unika företeelse nu troligtvis upphör. Jag hoppas innerligt att Luftfartsverket omprövar sitt beslut säger Py Börjeson (s).

- Det olyckliga i situationen är att Luftfartsverket ger sken av att tro att de har fattat ett beslut som ger oss möjlighet att flyga. I själva verket tar de bort förutsättningarna för att kunna bedriva en regelbunden verksamhet, säger Thomas Blockstrand, Stockholms ballongföretags intresseförening.

- Med den korta närvaron som ballongerna har inom Bromma har vi svårt att förstå varför man inte kan låta de olika trafikslagen samsas om luftutrymmet, säger Thomas Blockstrand.


För mer information, kontakta

Py Börjeson, stadsbyggnads- och idrottsborgarråd (s) 070 - 47 29 264 Thomas Blockstrand, Scandinavian Balloons AB 08 - 556 404 65