Stockholms stad

Stockholm satsar i nya utvecklingsområden

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 15:16 CEST

- Den breda satsning som nu genomförs på Vetenskapsstaden innebär att vi av området kring Norra Station och Karolinska Institutet skapar Europas tätaste kluster av forskning- och utbildningsrelaterad verksamhet med dragningskraft på studenter, lärare, forskare och på kunskapsintensiva företag.

Det säger Annika Billström, finansborgarråd (s), med anledning av att borgarrådsberedningen i dag fattar beslut om att satsa 4,1 miljoner för år 2004 till Stiftelsen Vetenskapsstaden.

- Lågkonjunkturen som inträffade mellan åren 2000 och 2001 drabbade framför allt IT- och telekomsektorn. Detta var den bransch som i väldigt hög grad stod för Stockholms snabba tillväxt under högkonjunkturåren. För att IT-staden Stockholm ska bli mindre sårbart för konjunktursvängningar och ha muskler nog att snabbt möta kommande högkonjunktur krävs kraftfulla satsningar som bildar grund för företagande och tillväxt i nya branscher och kluster, säger Annika Billström.

- Redan på 70-talet togs initiativ till satsningen på Kista. Den satsningen ska fullföljas och jag och de flesta med mig vet att IT- och telekomsektorn kommer att fortsätta att växa när den internationella konjunkturen vänder. Men Stockholm behöver också ett "Kista 2" där utvecklingsområdet är forskning, vetenskap och biomedicin. Vetenskapsstaden är en satsning som Stockholm, Solna, landstinget, Karolinska institutet och Jernhusen genomför gemensamt. Det handlar om tusentals nya arbetsplatser och bostäder, service och kultur, säger Annika Billström.

- Samtidigt som vi nu genomför de nödvändiga investeringarna för att skapa fler tillväxtområden i Stockholmsregionen kan jag vara mycket kritisk till den passivitet som präglade staden under högkonjunkturåren och under det år då Ericsson och andra storföretag varslade tusentals anställda. Samverkan med näringslivet var obefintlig, inga infrastrukturbeslut fattades under en hel mandatperiod, evenemangsstaden Stockholm stängdes och de politiska visionerna för Stockholms utveckling saknades helt. Där har Stockholm tärt mycket på det förtroendekapital som måste finnas bland såväl de stora som de mindre företagen, säger Annika Billström.

Finansroteln, Pressekreterare Claes Thunblad, 070-47 29 308