Stockholms stad

Stockholm satsar på läsprojekt i grundskolan

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 15:39 CEST

Stockholm satsar på projekt som främjar läsglädje och språkutveckling. Projektet ”Läsning Pågår”, vilket drivits av Författarcentrum Öst med stöd av staden, har funnits sedan 1994 men har sedan ett år tillbaka av ekonomiska skäl legat nere. Staden beslutade 2003 att ta ett tydligare ansvar och i dag återinvigde Erik Nilsson projektet, som nu har breddats och även innehåller berättande, med det nya namnet ”Läsning & Berättande pågår”.

- Vi vet att barns lärande är intimt sammanlänkat med utvecklingen av språket. Därför är det av stor vikt att barn får upptäcka glädjen med det egna läsandet och skrivandet. Genom det personliga mötet med författare och berättare skapas dessutom en extra dimension, säger skol- och kulturborgarrådet Erik Nilsson (s).

”Läsning & Berättande pågår” är ett samverkansprojekt mellan Stockholms kulturförvaltning, Stockholms utbildningsförvaltning, författarcentrum Öst och Fabula-Berättarnät Öst. Staden bidrar med drygt 400 000 kronor samt distribution av böcker till skolorna. Under läsåret kommer cirka 280 femteklassare att ta emot 70 författarbesök och 20 berättarbesök.

- Vårt mål är att föra kultur och skola närmare varandra. Våra egna kulturverksamheter som Kulturskolan och Stadsteatern arbetar med olika samverkansprojekt där kulturen blir en del av den formella undervisningen. Vi ser mycket positivt på att vi i allmänhet utvecklar samarbete mellan det fria kulturlivet och skolan och i synnerhet med ”Läsning och Berättande pågår”, säger skol- och kulturborgarrådet Erik Nilsson (s).

Pressekreterare Tobbe Lundell, Telefon: 08-508 29 076