Stockholm Skyline

Stockholm Skyline - Ett nytt nätverk för ett bevarande av Stockholms skyline

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 19:05 CEST

Nytt nätverk för bevarande av Stockholms Skyline har startat


Starka krafter vill trots folkligt motstånd omintetgöra Stockholms unika värden. Därför har nätverket Stockholm Skyline bildats på initiativ av Kerstin Westerlund Bjurström, Peter Elmlund och Henrik Waldenström.


Avsikten med ”Stockholm Skyline” är att samla den stora folkliga opinion som finns i Stockholm, en opinion som skär tvärs igenom alla politiska läger. Nätverket kommer att ge kvalificerade synpunkter på utvecklingen av Stockholm med fokus på stadens rum från det övergripande stora med siluett och stränder till platsbildningar och närmiljö. Dessa stadsrum har stor inverkan på det sociala och ekonomiska livet i staden och på dess attraktivitet i tävlan med andra världsstäder. Nu är bloggen igång.


Stockholm Skyline kommer att verka för en mänsklig och långsiktigt hållbar stad med bevarande av Stockholms unika stadskaraktär. Staden måste betraktas som en helhet med stadsvärde för alla. Nätverket motsätter sig höga hus i och direkt intill stenstaden, utarmad fragmentiserad grönska, hårdexploaterade stränder och splittrad ytterstad.


-       Jag vill inte att vi om tio eller tjugo år ska upptäcka att det som var Stockholms unika stadskaraktär förfuskats och vi därmed förlorat värdefull livskvalitet och en konkurrensfördel och frågar oss ”hur kunde det hända” säger Kerstin Westerlund.


-       Såväl Slussenförslaget som planerna för Västra City och Tors torn innebär förlust av kapital som det blir kostbart att bygga upp igen om de realiseras tillägger hon.


Stockholm Skyline uppmanar alla som bryr sig om att Stockholm att gå med i nätverket. Det är öppet för alla. Går med gör man lätt via bloggadressen http://stockholmskyline.se/Kontakt:


Kerstin Westerlund Bjurström, kerstin-westerlund@telia.com Telefon 070-512 4 826


Peter Elmlund, peter.elmlund@gmail.comTelefon 070-788 75 23


Henrik Waldenström, henrik.waldenstrom@wwf.se Telefon 070-563 73 14


Bloggredaktör är Matti S. Sandin stockholmskyline@gmail.com


Webbadress: www.stockholmskyline.se


Fakta:


Kerstin Westerlund Bjurström, Arkitekt SAR/MSA Ordförande ICOMOS Sverige


Peter Elmlund, Projektledare Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen


Henrik Waldenström, Handläggare Hållbara städer/officer Sustainable Cities

Stockholm Skyline är ett nätverk som  är emot skyskrapor och fler höga hus i innerstaden och för en utveckling av god stadsstruktur i hela Stockholm. Stockholm Skyline finns att se på www.stockholmskyline.se. Alla kan gå med  i vårt nätverk och få inbjudningar till seminarier och annat. Naturligtvis är det gratis.