Sida

Stockholm Stad modell för hantering av Tegucigalpas miljöfarliga avfall

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 10:55 CEST

Stockholm Stad och Honduras huvudstad Tegucigalpa fördjupar nu det samarbete som inletts under de senaste två åren. Sida har beslutat att avsätta 19 miljoner kronor under tre år för att Tegucigalpa, med ledning av Stockholms erfarenheter, ska kunna skapa hållbara system för sophantering, industri- och sjukhusavfall samt utveckla den kommunala informationen när det gäller avfall och miljö.

Det är viktigt att såväl allmänhet som kommunal personal i Tegucigalpa får bättre kunskap om betydelsen av hantering av sopor och miljöfarligt avfall för att undvika spridning av sjukdomar och föroreningar. Medvetandegraden om detta är generellt låg i fattiga länder så informationsarbetet i detta är av största vikt, säger Pelle Persson, chef för Sidas enhet för urban utveckling och miljö.

Stora soptippar i utkanterna av utvecklingsländernas storstädernas är inte bara en plats för diverse avfall utan också hem får många av de allra fattigaste människorna. Utan kontroll dumpas allt från matrester, miljöfarliga vätskor till likdelar från sjukhusen.

Sida hoppas att samarbetet mellan Stockholm och Tegucigalpa på sikt ska kunna bli ett koncept som kan ligga till grund för liknande utbyten kring avfallshantering framöver. Problemen är ju tyvärr likartade i många fattiga storstäder, säger Pelle Persson.

Hälften av jordens befolkning kommer inom en snar framtid att bo i städer. Bakom problemen döljer sig en snabb urbanisering med allt hårdare exploatering av stadsmiljöer, bristande utbildning, komplicerade ägarstrukturer samt en många gånger inkonsekvent politik.

Sidas enhet för urban utveckling stödjer flera kommunala partnerskapsprojekt, exempelvis Port Elizabeth och Göteborg; Kimberley och Falun/Borlänge; Kalmar och Entebbe; Visby och Zanzibar samt nätverk kring Östersjön och Viktoriasjön.

För mer information kontakta Sidas pressenhet, tel: 08-698 55 55
eller handläggare Kurt Granberg, 08-698 51 89