Arete Meritering

Stockholm stad väljer Arete Meritering

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 07:05 CET

Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad har efter upphandling valt att teckna ramavtal med Arete Meritering gällande meriteringsprogram för stadens lärare. 

– Upphandlingen av meriteringsprogram är ett led i stadens arbete med att synliggöra lärarskicklighet och höja statusen på läraryrket. Arete Meritering motsvarade våra högt ställda krav på kvalitet och grund i forskning, säger Katarina Arkehag, chef för FoU-enheten på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Meriteringsprogrammet Arete sträcker sig över sex månader. Deltagande lärare erbjuds via programmet en strukturerad metod att dokumentera sin yrkesskicklighet i en meritportfölj, samt oberoende och transparent examinationsbedömning av portföljen.

Lärare som genomgår meriteringsprogrammet får ett intyg som visar att man är en dokumenterat skicklig lärare. Det kan leda till kvalificerade läraruppdrag och användas som ett underlag i lönesamtalet med rektor. Ambitionen för Stockholms stad är att meriterade lärare ska ha en i genomsnitt högre lön.

– Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att genomföra Meriteringsprogrammet Arete med Stockholms lärare, Yrkesskickliga lärare är det mest avgörande för elevernas resultat, säger Per Reinolf, vd på Arete Meritering.

Ramavtalet gäller för perioden 2013-09-01 till och med 2014-08-31 med möjlighet att förlänga avtalet i tre år med ett år i taget.

Läs mer om meriteringsprogrammet på Pedagogstockholm.se och på aretemeritering.se

För mer information kontakta gärna:

Per Reinolf, vd Arete Meritering
per.reinolf@aretemeritering.se, 0704-33 45 44

Katarina Arkehag, Chef FoU-enheten Utbildningsförvaltningen
katarina.arkehag@stockholm.se, 08-508 33 032


Arete Meritering driver och samordnar Meriteringsprogrammet Arete, för yrkesskickliga lärare - utvecklat i samarbete med huvudmän. Arete Meritering verkar för att det ska bli lönsamt för lärare att ständigt utveckla sin yrkeskompetens. www.aretemeritering.se