Openlab

Stockholm tar hjälp av design för att lösa samhällsutmaningar

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 09:45 CEST

År 2030 har Stockholmsregionen 2,4 miljoner invånare. Det ställer stora krav på framtida lösningar för skola och hälso- och sjukvård. Tillsammans med sina parter arbetar OpenLab konkret med dessa utmaningar och kommer att anordna en workshop i Almedalen 4 juli kl. 15.00.

OpenLab kommer att demonstrera hur designmetodik kan användas för att hitta förslag på lösningar på stora samhällsfrågor. 

Alla är välkomna att delta i workshopen och arbeta fram förslag till lösningar på två samhällsutmaningar:

-  Hur får vi fler att vilja bli lärare?
-  Hur skapar vi en sammanhållen vårdkedja för de som behöver insatser från både kommuner och landsting?

Publiken röstar sedan fram de bästa förslagen i varje kategori.

- Med OpenLabs workshop vänder vi upp och ner på vad politiker brukar göra i Almedalen. Vi vill ta tillfället i akt att få folk att börja tänka tillsammans och vara kreativa ihop, säger Ivar Björkman, verksamhetschef för OpenLab och tidigare rektor för Konstfack.

Datum och tid: torsdagen den 4 juli, kl. 15.00 - 17.30
Plats: Donnerska husets trädgård, Hamngatan 5, Visby

Medverkande
:

Lotta Edholm (FP), skolborgarråd, Stockholms stad
Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting
Chris Heister, landshövding, Stockholms län
Lars Dahlberg (S), ledamot i landstingsstyrelsen, Stockholms läns landsting
Ebba Östlin (S), kommunalråd ordf. i utbildningsnämnden, Botkyrka kommun
Ivar Björkman, verksamhetschef, OpenLab
Karin Adelsköld, moderator

Fakta om designmetodik

Designmetodiken har utvecklats för att i en grupp bearbeta problem och finna lösningar genom nyskapande. Den består av fem steg:
(1) Problemformulering
(2) Förslag/utkast som illustrerar frågan.
(3) Skisser på olika sätt att lösa problemet
(4) tester och utvärderingar av förslagen
(5) Reflektion över vad som hänt under och efter processen.


OpenLab är en verksamhet och en fysisk plats där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför.