Unikum - Unikt lärande AB

Stockholm väljer Unikum - användarvänlighet viktigast för nya Skolplattformen

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 12:15 CEST

Stockholms Stad har valt det digitala verktyget Unikum för pedagogisk planering och kunskapsbedömning i sin nya Skolplattform. Unikum blir därmed tillgängligt för Stockholms alla 140 000 barn, elever och studerande och 23 500 medarbetare samt vårdnadshavare efter hand från läsåret 2018/2019. Avtalet tecknades idag efter ett mångårigt förberedelsearbete och en noggrann urvalsprocess där användarvänlighet prioriterades högt.

Idén med Stockholms nya Skolplattform är att ge större möjligheter till individuell anpassning för varje barn och elev, med ökad delaktighet och insyn för alla. Detta genom ett mobilt och digitalt arbetssätt som spar tid och minskar administration. Här blir Unikum en naturlig pusselbit.

Johanna Engman, tf it-direktör i Stockholms stad:

- Skolplattformen kommer att stötta Stockholms förskolor och skolor i deras digitaliseringsarbete och vara en viktig del i att åstadkomma ett digitalt lyft för pedagoger, elever och barn. Det är mycket glädjande att vi efter flera års omfattande arbete nu kan få de sista delarna i skolplattformen på plats.

Unikum är Sveriges mest använda digitala verktyg för mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskola och skola. Unikum innehåller bland annat den nationella Skolbanken med över 300 000 pedagogiska planeringar som delas mellan lärare över hela landet. Över 1 miljon användare har tillgång till Unikum i tusentals skolor i Sverige, via mobil, iPad och bärbar dator..

Jonas Ryberg, VD och grundare på Unikum - Unikt lärande AB.

- Det är kul att Stockholm har lagt så stor vikt vid användarvänlighet när de valt verktyg. Pedagoger, lärare och elever behöver kunna fokusera på lärandet, och då ska verktygen hjälpa till, och inte krångla till det. Vi verktygsmakare har ett stort ansvar att hela tiden lyssna på användarna och slipa verktygen.

BILDER

Kontakt

Jonas Ryberg, VD och grundare 
Unikum – Unikt lärande AB, +46 70 571 81 49, Jonas.Ryberg@Unikum.net

Johanna Engman, tf it-direktör 
Stadsledningskontoret, Stockholms stad, Avdelningen för digital utveckling, +46 76 12 29 821 (presstjänst), johanna.engman@stockholm.se

Om Unikum – Unikt lärande AB, www.unikum.net/om

Unikum är Sveriges största mobila lärportal för samarbete kring lärande och kvalitet från förskola till vuxenutbildning. Unikum är tillgängligt för över 1 miljon användare i tusentals skolor i Sverige. Idén är enkel: “Unikt lärande för unika barn.”

Om nationella Skolbanken skolbanken.unikum.net

Den nationella Skolbanken innehåller över 300 000 pedagogiska planeringar som skapats och delas av lärare över hela landet. Syftet med Skolbanken är att stödja en dela-kultur mellan lärare, så att de kan dela inspiration, öka kvalitet och spara tid i sitt arbete med pedagogiska planeringar i förskola och skola. Skolbanken är tillgänglig utan kostnad för alla, oavsett om de har Unikum eller ej.