Utrikesdepartementet

Stockholm värd för internationellt möte om mänsklighetens största utmaningar

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 09:34 CEST

Hur har mänskligheten lyckats hejda sådana hot mot vår överlevnad som ozonhålet och smittkoppor? Och varför har vi samtidigt misslyckats med att hantera globala utmaningar som växthuseffekten, polio och världsfattigdomen?

Detta är temat för ett möte i Stockholm den 18 maj, med deltagare från ett 30-tal länder och internationella organisationer. Mötet är organiserat av Utrikesdepartementet och International Task Force on Global Public Goods, en arbetsgrupp bildad på initiativ av Frankrike och Sverige. Syftet med gruppen är att hitta bättre former för samarbete mellan regeringar, företag, forskare samt internationella och enskilda organisationer kring de globala ödesfrågorna. Uppdraget ska vara slutfört 2005.

Vid Stockholmsmötet kommer Scott Barrett, miljöekonom från USA, att presentera en studie om varför vi har lyckats utplåna vissa globala problem, medan andra förblir olösta. Studien är en viktig del av den handlingsplan som arbetsgruppen håller på att ta fram.

Ordförande för mötet är Gun-Britt Andersson, Sveriges ambassadör vid FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO). Bland deltagarna märks även biståndsminister Carin Jämtin, Jean-François Rischard, chef för Världsbanken i Europa, och Sven Sandström, chef för arbetsgruppens sekretariat.

Tid och plats
Media har möjlighet att träffa ovanstående deltagare i mötet kl. 12.20 tisdagen den 18 maj på Clarion Hotel i Stockholm.


Kontakt
Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91
maria.hakansson@foreign.ministry.se

Anders Sjöberg
Enheten för global utveckling
08-405 56 48
0708-44 16 38 Elodie Montétagaud
International Task Force on Global Public Goods
0739-81 82 74