Stockholms stad

Stockholm vässar klorna för att bli en stad för näringsliv och evenemang

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 12:17 CET

Samarbetet med näringslivet och företagarna stärks. Det regionala samarbetet intensifieras, en större satsning för att locka utländska investeringar och företag till regionen möjliggörs. Besöks- och turistfrågorna utvecklas och staden får bättre förutsättningar att få hit större evenemang och tillställningar.

Det är några av de vinster som Stockholms stad förväntar sig av den omorganisering av näringslivsnämnden som nu äger rum och som gäller från årsskiftet. Den nya strukturen med en bolagisering innebär att staden kan bli mer slagkraftig i den konkurrens som finns mellan de europeiska städerna i en rad avseenden.

- Genom den nya organisationen kommer vi att kunna få ett bättre helhetsgrepp om hela näringslivspolitiken, vilket lägger grunden för en ökad tillväxt i Stockholmsregionen. En samlad organisation ger också Stockholm betydligt bättre förutsättningar när det gäller marknadsföring av staden och samverkan med näringsliv och andra externa aktörer, där vi under den förra mandatperioden varit svaga, säger Annika Billström, finansborgarråd (s).

- Turist-, besöksnäring och evenemang är i dag världens mest expansiva näringar och Stockholm måste bli betydligt bättre på att ta vara på de vinster som detta genererar. Förslaget om att bygga en evenemangsarena i regionen är centralt i detta sammanhang, att effektivisera och fokusera stadens interna organisation är en förutsättning för att lyckas, säger Annika Billström.

- Genom att bilda en gemensam koncern skapar vi också förutsättningar för ökad samverkan mellan de olika bolagen inom staden, vilket måste ske utifrån verksamheternas behov och näringslivets önskemål. Det är också viktigt att även involvera Stockholmsmässan och Arenabolaget som står för en betydande andel av marknadsföringen av Stockholm, säger Annika Billström.

I korthet innebär omorganisationen att Stockholms näringslivskontor bolagiseras och tillsammans med Stockholm Visitors Board AB och Bussiness Arena Stockholm bildar en gemensam koncern.

Finansroteln, Claes Thunblad, Telefon: 070-47 29 308