Stockholms stad

Stockholm växer

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:07 CET

Utrednings- och statistikkontoret, Christina Norrby,
Telefon: 08-508 35 067,
E-post: christina.norrby@usk.stockholm.se

Stockholms befolkning ökade med 11 847 personer under 2006. Det är den största befolkningsökningen sedan 1950. Befolkningsökningen är dubbelt så stor som 2005 och mer än tre gånger så stor som 2004. Stockholm hade vid årsskiftet 782 885 invånare.

Halva befolkningsökningen beror på att fler flyttar från andra länder till än från Stockholm. Nettot gentemot utlandet var 2006 dubbelt så stort som 2005, vilket beror på den tillfälliga asyllagen som tillämpats under 2006. I hela riket ökade nettot gentemot utlandet från 27 000 personer år 2005 till 51 000 personer år 2006.

Stockholmarna själva svarar för 40 procent av befolkningsökningen då det föds närmare 4 700 fler barn än antalet avlidna. Fler flyttar även från övriga delar i Sverige till än från Stockholm. Detta flyttöverskott står för de resterande 10 procenten av befolkningsökningen.

56 742 personer flyttade till Stockholm under år 2006. 49 493 personer flyttade härifrån, vilket medförde ett flyttningsnetto på 7 249 personer. Flyttningsnettot var större än födelsenettot. Det omvända har tidigare gällt under några år. Flyttningsnettot var 525 fler män än kvinnor.

13 989 personer flyttade från utlandet till Stockholm och 8 346 personer flyttade från Stockholm till utlandet. Flyttningsnettot från utlandet blev därmed 5 643 personer. 42 753 personer flyttade från övriga Sverige till Stockholm. 41 147 flyttade i motsatt riktning, vilket gav ett inrikes flyttningsnetto på 1 606 personer. Till övriga Stockholms län hade staden ett flyttningsnetto på -3 355 personer och från övriga län i Sverige + 4 961 personer.

12 144 barn föddes, vilket är 6 % fler än föregående år och det högsta antalet sedan babyboomen på 1940-talet. Den äldsta modern var 48 år och den yngsta 15 år. 32-åriga mödrar födde flest barn. Fruktsamheten ökade från 1,71 barn per kvinna i barnafödande ålder 2005 till 1,8 barn per kvinna 2006. 45 % av barnen som föddes i länet föddes i Stockholm. 11 % av barnen i Sverige föddes i Stockholm. Endast 7 449 personer avled vilket innebar ett födelseöverskott på 4 695 personer.

2006 gifte sig 5 487 kvinnor. 2 179 kvinnor skilde sig och 1368 kvinnor blev änkor.

Siffror för Stockholms stadsdelsområden, stadsdelar och kvarter finns ännu inte klara. De kommer om en månad.

Se statistik över befolkningsförändringarna i Stockholm 1900- http://www.usk.stockholm.se/histstat/soksiffror1.asp

Bildspel med befolkningspyramider för Stockholm 1905-2005
http://www.usk.stockholm.se/bildspel/pyramider/

Läs mer statistik om Stockholm på
www.stockholm.se/usk