Miljöpartiet Stockholms stad

​Stockholm vill bli Fairtrade City

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2016 09:18 CEST

På dagens kommunstyrelsemöte fattar Stockholms stad beslut om att ansöka om att bli en Fairtrade City. Genom att bli Fairtrade City vill Stockholms stad ta till vara på de verktyg och medel som finns för att bidra till rättvis handel och etisk konsumtion. Som Fairtrade City ska Stockholms stad leva upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, bedriva ett aktivt informationsarbete och erbjuda ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

— Stockholm Fairtrade City är en del av stadens övergripande arbete med hållbar utveckling och stärker vår profil som en hållbar stad. Rättvis handel, etisk konsumtion och Fairtrade City är verktyg för att bidra till en hållbar utveckling och minska riskerna för att vår konsumtion bidrar till exploatering och kränkningar av mänskliga rättigheter, säger Katarina Luhr (MP) miljöborgarråd i Stockholms stad och ordförande i styrgruppen Stockholm Fairtrade City.

Efter beslut på kommunfullmäktige den 8 februari år har staden ett nytt program för upphandling och inköp där det bland annat fastställs att staden vid upphandlingar ska följa International Labour Organizations (ILO) åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt. Staden ska aktivt arbeta för att diskriminering inte förekommer i våra leverantörers verksamheter samt ta ett ökat socialt och miljömässigt ansvar vid upphandling. 

— Jag är stolt över att Stockholm tillsammans med London, Bryssel, Köpenhamn och över 1 700 andra städer i världen tar ansvar för en mer etisk konsumtion och hållbar utveckling, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

Arbetet med Stockholm Fairtrade City leds av en styrgrupp som ska representera hela lokalsamhället. Stockholms stad har under 2015–2016 arbetat tillsammans med övriga aktörer från civilsamhället och näringslivet för att uppfylla Fairtradekriterierna för att kunna diplomeras som Fairtrade City. 

— En viktig framgångsfaktor är att arbetet med rättvis handel även är förankrat i det lokala näringslivet och i civilsamhället. Styrgruppen jag leder representeras därför av hela lokalsamhället i staden. Tillsammans kan vi ställa hårdare krav och göra större skillnad, säger Katarina Luhr (MP).


Kriterier för diplomering:

1. Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.

2. Arbetet leds av en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från hela närsamhället som till exempel näringsliv, handeln, frivilligorganisationer samt politiker och tjänsteman från kommunen.

3. En kartläggning av Fairtrade-märkta produkter i dagligvaruhandeln, serveringsställen så som caféer, hotell, restauranger samt andra butiker ska genomföras för lokal samverkan och ökad konsumtion. 

4. De arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar själva arbetsplatsen på Fairtrades hemsida i Fairtrade på jobbet inkluderas som en del av redovisningen.

5. Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst fyra informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en aktivitet ska anordnas för kommunens medborgare.

Läs mer om Fairtrade City på: http://fairtrade.se/fairtradecity/

Bild: Karin Wanngård (S) och Katarina Luhr (MP)

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare för Katarina Luhr (MP), 0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Mika Metso, pressekreterare för Karin Wanngård (S), 0761-22 92 47
mika.metso@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad