Miljöpartiet Stockholms stad

Stockholm vill satsa på Bättre hälsa för fattiga EU-medborgare

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 11:44 CEST

    Stockholm, Göteborg och Malmö ansöker gemensamt om medel från Europeiska Socialfonden till projektet Bättre hälsa. Projektet vänder sig till kvinnor utan bostad som tillfälligt vistas i Sverige och som försörjer sig i gatumiljö. Fokus ligger på hälsofrämjande insatser som en del i att bryta ett utanförskap. Enligt WHO:s eurospeiska policyramverk Hälsa 2020 är dessa faktorer är helt avgörande för individens sociala- och ekonomiska utveckling.

    — Det är glädjande att alla partier i Socialnämnden i grunden är överens om att projektet Bättre hälsa är en bra insats. Men jag tycker samtidigt att det är synd att moderaterna ställer hälsoinsatser mot akuta insatser. Enligt WHO är god hälsa en förutsättning för att utsatta människor ska kunna ta sig ur sitt utanförskap varför vi också behöver arbeta med hälsofrämjande insatser jämte våra andra akuta och långsiktiga projekt som redan är igång, säger Ewa Larsson (MP), Socialborgarråd i Stockholm stad.

    Projektet syftar till att stärka kvinnor ur ett hälsofrämjande perspektiv genom att bidra till ökad kunskap om egenvård, förbyggande hälsovård, sexuell hälsa samt ge information om preventivmedel och sex på egna villkor. Samarbete kommer att ske med vårdgivare och idéburen sektor. De tre städerna ansöker tillsammans om 8 755 622 kronor.

    — Det är viktigt att påpeka att den del av projektet som ligger i Stockholm vänder sig till kvinnor och inte till barn. Detta informerades det mycket tydligt om på Socialnämndens möte men det tåls att upprepa, säger Ewa Larsson (MP).

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm

twitter.com/MP_Sthlms_Stad 

PRESSEKRETERARE

Cecilia Engström
0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se