Folksam

Stockholmare mest villiga att betala för semesterns klimatpåverkan - men vill inte ändra sina resvanor

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 09:02 CEST

En ny undersökning från Folksam* visar att nära två av tre invånare i Stockholms län är beredda att betala extra för att kompensera sin semesterresas klimatpåverkan. Det gör stockholmarna till de svenskar som i störst utsträckning är beredda att klimatkompensera. Samtidigt har nära sju av tio stockholmare svårt att gå från ord till handling genom att konkret välja mer klimatvänliga semesteralternativ.
Folksam har låtit undersöka svenskarnas attityder kring semestervanor och klimatmedvetenhet. Resultatet visar att 63 procent av invånarna i Stockholms län är villiga att betala för att klimatkompensera sin semesterresa. 15 procent av stockholmarna är beredda att betala upp till 500 kronor extra i klimatkompensation. 22 procent är beredda att betala upp till 300 kronor och 17 procent är beredda att betala upp till 100 kronor.

Att göra mer konkreta förändringar som ett sätt att minska semesterns klimatpåverkan, verkar stockholmarna däremot ha svårare för. 69 procent tänker inte på klimatkonsekvenser eller låter dessa påverka semesterresandet. 22 procent försöker välja klimatvänliga transportmedel och sex procent försöker välja ett klimatvänligt boende under semestern.

- Stockholmarna verkar vara villiga att betala för sin klimatpåverkan men i mindre utsträckning beredda att faktiskt ändra sättet man semestrar på, säger Jan Snaar, miljöchef Folksam.

Undersökningen visar också att flyget fortfarande står i en klass för sig när stockholmarna får välja vilket transportsätt man helst använder sig av i samband med semesterresan. 49 procent föredrar flyget. 28 procent föredrar att semestra med den egna bilen och 17 procent föredrar det miljövänliga alternativet tågresa.

- Folksams vision är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet. Ett led i detta arbete är att vi som företag har klimatkompenserat hela vår verksamhet. Vår förhoppning är att även privatpersoner gör vad de kan för att minska sin klimatpåverkan, avslutar Jan Snaar.

Sammanfattning av undersökningen:

  • 63 procent av stockholmarna, flest av alla svenskar, uppger att de är beredda att betala för att klimatkompensera sin semesterresa. 19 procent kan inte tänka sig att betala för att klimatkompensera sin semesterresa.
  • 22 procent av stockholmarna uppger att de försöker välja klimatvänliga transportmedel. Nio procent försöker välja ett resmål som inte ligger långt bort och sex procent säger att de försöker välja ett klimatvänligt boende under semestern.
  • 28 procent föredrar att semestra med egen bil. 49 procent väljer flyget och 17 procent reser helst med tåg under semesterresan.
  • 46 procent av stockholmarna uppger att de inte kommer att åka utomlands i sommar. 13 procent kommer att resa inom Norden och 29 procent i Europa.

2006 blev Folksam det första klimatneutrala företaget i Sverige och sedan dess har över
300 000 träd planterats genom Folksams försorg. Klimatkompensationen kostar Folksam cirka 500 000 kronor per år. Sedan 1 januari, 2009 förses alla Folksamägda fastigheter med ursprungsmärkt vindkraftsel.

Se bilagor för länstopplistor samt resultattabeller.

*Sifo Research International har på uppdrag av Folksam genomfört undersökningen under perioden 11-26 juni. 4 200 personer mellan 18-65 år deltog i undersökningen.

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Richard Torgerson, tf. pressansvarig Folksam, 08-772 62 12, 0708-31 51 57
Folksam har ett starkt miljöengagemang och beställer samtidigt årligen byggreparationer för över 800 miljoner kronor för våra kunder. Därigenom kan vi kräva att de produkter som används både fyller sin funktion fullt ut och kan visa på bra miljöprestanda. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad