Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Stockholmarna är de stora förlorarna.

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 08:47 CET

I lördags tvingades ett tunnelbanetåg stanna mellan två stationer för att rökutveckling uppstått. Resenärerna fick klättra ned från vagnarna och sedan gå till närmaste station.

Som tur var hände detta en lördag förmiddag. Nu uppstod tydligen ingen panik men vad hade hänt om tåget varit fullsatt som de flesta tunnelbanetåg är i rusningstid. Hur lätt är det inte att det uppstår panik när folk står som ”packade sillar” i ett tåg som stannar i en mörk tunnel och röklukten kommer smygande.

SL har inte kommenterat händelsen varken på sin hemsida eller i pressen. Bolaget som kör tunnelbanan. MTS, har i ett pressmeddelande talat om att de tillsammans med SL ska utreda händelsen. Deras säkerhetschef ser allvarligt på det som hänt.

Vi har kontaktat Transportstyrelsen som har till uppgift att verka för en säker spårtrafik. De svarar: ”Verksamhetsutövarna ska enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:87) om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg anmäla händelser till myndigheten. Transportstyrelsen har fått en anmälan från MTR Stockholm om händelsen den 19 november mellan Fridhemsplan -– Sankt Eriksplan. Händelsen kommer vi att bedöma i nästa vecka och då ta ställning till om vi går vidare eller inte.”

Om Transportstyrelsen väljer att inte utreda händelsen så blir det en intern fråga för SL och MTR. Sannolikt kommer det inträffade att tystas ned.

Både SL och ledande trafikpolitiker tycks se proppfulla tunnelbanevagnar som ett naturligt inslag i en storstadsbild.  Att stå en kort stund kanske går bra för många resenärer men vi får inte glömma att många har jobbiga bussresor i kombination med tunnelbaneresan. Och hur är det med säkerheten?

SL har valt att inte modernisera signalsystemet så att fler tåg kan sättas in. I stället satsas på ny trafik i stans ytterområden, där dagens busstrafik har tillräcklig kapacitet.

Den satsning som görs på Citybanan beror på starka kommunalpolitiker i Nynäshamn, Strängnäs, Eskilstuna och Västerås.Om Farsta, Vällingby, Bromma och Östermalm haft starka personer som företrätt stockholmarna så hade en utbyggnad av tunnelbanan med över 1,1 miljoner resenärer dagligen kommit före Citybanan, som endast kommer att användas av en femtedel så många resenärer.

SL har misslyckats med sin uppgift att tillhandahålla en bra kollektivtrafik för merparten av stockholmarna. En nyligen presenterad utredning, DN 14 oktober, visar att de allra flesta  vill satsa på en utbyggnad av kollektivtrafiken och ändock har inte tunnelbanan byggts ut under de senaste 17 åren.

Att SL dessutom inte inser vilka säkerhetsrisker det innebär att transportera resenärer på det sätt som sker i tunnelbanan är högst allvarligt.

De som dagligen tar bilen in till centrum gör en god gärning då de lämnar en ståplats i tunnelbanan till en resenär som inte har tillgång till bil.

Tunnelbanan är landets största och mest effektiva färdmedel men räknas inte som järnväg i den allmänna trafikdebatten. Tunnelbanan har inga supporters i riksdagen och inga lobbyorganisationer bakom sig. Stockholmarna är därmed de stora förlorarna i kollektivtrafikens utveckling under senare tid.

Jan-Åke Bosell
Trafikskribent
www.vireser.se

 

 

Idégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.