Vänsterpartiet Storstockholm

Stockholmarna är värda ett bättre Slussen

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 11:41 CET

Kommande måndag står avgörandet om det nya Slussen, ett trafik- stadsbyggnads- och miljöprojekt som Stockholmarna kommer att få leva med i hundra år framöver. Det har under lång tid funnits en massiv opinion mot det nuvarande förslaget men Alliansen har valt att slå dövörat till.  Vänsterpartiet anser att det är en fråga om demokrati att lyssna in kritiken mot ett så stort projekt. (V) kommer därför att säga nej till det nuvarande förslaget och kräva en återremittering – Stockholmarna förtjänar ett bättre och mer genomarbetat förslag.

(V) delar mycket av den kritik som förts fram av olika grupper; t.ex. kommer den föreslagna trafiklösningen helt enkelt inte att fungera. Den föreslagna trafiklösning gynnar privatbilism istället för den kollektiv- och cykeltrafik som miljömålen och Stockholms tillväxt kräver.  Ur miljöhänseende är det också slående att målet om 0-utsläpp innan 2050 inte tagits på allvar i ett av de största trafikprojekten, inte heller har framtida vattenflöden utretts ordentligt.  (V) anser även att siktlinjerna mot Mälaren och Saltsjön kommer att försämras och beröva Stockholmarna en av deras vackraste vyer.

-           Det är oansvarigt av sittande majoritet att försöka stressa igenom ett dåligt förslag för att de dragit ut på tiden. Stockholmarna kommer att få leva med konsekvenserna av detta långt efter att den nuvarande majoriteten försvunnit. Vi säger nej till dess att det tagits fram ett förslag som ger Stockholmarna det Slussen de förtjänar, säger Maria Hannäs, Stadsbyggnadsnämnden (V).

 

 

För mer info:
Maria Hannäs 076 796 62 00

Vill du läsa mer om Stockholmsvänsterns politik? Gå in på http://www.stockholmsvanstern.se/