If Skadeförsäkring

Stockholmarna slarvar med reflexer - norrbottningar bäst

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 07:30 CET

Under mörkret i november och december ökar risken för trafikolyckor med fotgängare. Trots det uppger tre av tio att de inte använder reflexer, enligt en ny undersökning av försäkringsbolaget If. Reflexanvändningen i Norrbotten är högst i landet, medan stockholmarna ofta slarvar. De traditionella reflexerna i snöre är fortfarande mest poppis, trots uppstickare som reflextofsen.

November och december är de månader under året då flest olyckor med fotgängare sker i trafiken. En sammanställning av Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA för de senaste tio åren visar att antalet fotgängarolyckor i landet snittat på närmare 300 stycken under perioden, vilket är drygt 40 procent över genomsnittet. Högst är olycksfrekvensen under den tidiga kvällen. Enligt statistiken sker en fjärdedel av olyckorna mellan klockan 16 och 19, då mörkret lagt sig under vintermånaderna.

Det enklaste och mest effektiva sättet att minska olycksrisken är att bära reflex.

- Reflex är en billig livförsäkring under vintermånaderna. Med reflex är du synlig för en bilist på 125 meters avstånd, att jämföra med mellan 20 till 30 meter om du är utan. Särskilt stor blir skillnaden om du bär mörka kläder, vilket de flesta gör i dag, säger Caroline Starck, informationschef på If.

Ändå uppger nästan tre av tio svenskar att de inte använder reflex under den mörka delen av året, enligt en ny undersökning av If med 3 518 respondenter. De regionala skillnaderna i reflexanvändning är emellertid relativt stora. Störst andel reflexbärare hittar man i Norrbotten och Västernorrland, där över åtta av tio säger sig använda reflex under de solfattiga månaderna.

Stockholm är samtidigt det län där man i högst grad slarvar med reflexerna, följt av Kronoberg och Halland.

- I storstäderna är miljöerna man rör sig i ofta upplysta, och av det skälet tror nog många att reflexer inte behövs. Men det är en missuppfattning. De flesta av olyckorna sker i tätbebyggda områden med gatubelysning, ofta vid vanliga övergångsställen, säger Caroline Starck.

Skillnaderna är också stora mellan kön och åldersgrupper. 80 procent av kvinnorna använder reflexer och 64 procent av männen, enligt undersökningen, samtidigt som äldre har reflexer i högre utsträckning än yngre. I gruppen män mellan 18 till 34 år är bilden särskilt dyster. Här uppger endast varannan att de bär reflex under vinterhalvåret, att jämföra med exempelvis kvinnor över 55 år där samma siffra är närmare 90 procent.

- Äldre har generellt ett annat risktänk än yngre. Sen spelar förmodligen andra faktorer in. Tyvärr är det nog så att många yngre inte anser reflexer vara särskilt coolt, tillägger Caroline Starck.

Traditionell reflex populärast

Trots att allt fler olika reflexvarianter tillkommit på senare år är svenskarna fortsatt förhållandevis traditionella i sina reflexval, visar Ifs undersökning.

Populärast är den klassiska reflexen i snöre som närmare 30 procent pekar ut som den reflex de helst skulle använda. Tätt därefter följer slap-on-reflexen som 25 procent säger sig föredra, och reflexer påsydda på kläderna (21 %).

De mer moderna varianterna har det lite motigare – reflexer med LED-lampor (10%) och reflexaccessoarer som handväskor (3%) och tofsar (3%) hör fortsatt till ovanligheterna.

Undersökningen:

”Använder du reflex under den mörka delen av året?”

- Ja

1.Norrbotten, 84%

2.Västernorrland, 81%

3.Dalarna, 80%

4.Gävleborg, 80%

5.Jämtland, 80%

6.Västerbotten, 80%

7.Jönköping, 79%

8.Örebro, 77%

9.Södermanland, 75%

10.Värmland, 75%

11.Västmanland, 74%

12.Uppsala, 74%

13.Västra Götaland, 73%

14.Östergötland, 72%

15.Blekinge 71%

16.Kalmar 70%

17.Skåne 70 %

18.Halland 69 %

19.Kronoberg 69%

20.Stockholm 66 %

Totalt: 72 %

”Vilken typ av reflex föredrar du?”

1. Traditionell reflex i snöre, 29 %

2. Slap on-reflex, 25 %

3. Kläder med påsydda reflexer, 21 %

4. Reflex med LED-lampa, 10 %

5. Väskor/accessoarer med insydda reflexer, 3 %

6. Reflextofs, 3 %

7. Annat, 5 %

8. Vet ej, 4 %

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 10 oktober – 22 oktober 2018 har sammanlagt 3 518 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se