AMF

Stockholmarnas fondvärde ökade minst i landet förra året

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 13:46 CET

Stockholmarnas fondvärde ökade minst i genomsnitt under 2006, i toppen hamnade invånarna i Kalmar län*. Det visar färska siffror med anledning av att de orange pensionskuverten skickas ut. I Stockholm är utskicket nästan klart och i dagarna börjar de nå brevlådorna i Skåne, Blekinge, Halland och Gotland.

Utskicken av de 5,5 miljoner orange kuvert började den 12 februari och sker successivt i landet under en dryg månads tid. Det är ett bra tillfälle att tänka över sin pension.

– Ta chansen att ägna en stund åt hur din pension ser ut när du får hem kuvertet. Det finns en hel del du kan påverka på egen hand. Ditt val av fonder till premiepensionen har betydelse för hur stor din pension blir i framtiden, säger Anna Allerstrand, trygghetsekonom på AMF Pension.

– Ju tidigare i livet du börjar engagera dig desto större möjlighet har du att påverka din pension. Gå till dig själv och fundera på vilken risk du vill ta med dina pengar. När du bestämt dig för det är det viktigt att också titta noga på hur stora avgifterna är, säger hon.

Anna Allerstrand ger fem råd till alla premiepensionssparare när de tar sig an det orange kuvertet, följer man dem blir det allt lättare att hålla koll på pensionssparandet för varje år:

Öppna kuvertet och sätt dig in i det som står i det. Ingen vet exakt hur stor din framtida pension blir, det beror på bland annat hur stor tillväxten är i Sverige. Det är rimligt att anta att Sveriges ekonomi fortsätter växa några procent per år, precis som den har gjort historiskt. Prognoserna i kuvertet över den framtida pensionen ger därför en god fingervisning.


Ta rimliga risker. Ju längre du har kvar till pensionen desto mer risk kan du normalt ta. En ung person kan till övervägande delen välja aktiefonder, medan en som är äldre bör ha ett ordentligt inslag av räntefonder. Om du väljer aktiefonder bör det vara fonder med olika geografisk inriktning och/eller inriktning mot skilda branscher.

Håll koll på avgifterna. Olika typer av fonder har olika höga avgifter, räntefonder har till exempel lägre avgifter än aktiefonder. När du bestämt dig för vilken kategori fonder som passar dig är det dags att titta på avgifterna. Det är inte säkert att en dyrare fond går bättre än en billigare och en enda procentenhet lägre avgift kan ge tusentals kronor mer i pension.

Tag fram pensionsbeskedet för din tjänstepension. Den allmänna pensionen som behandlas i det orange kuvertet är bara en del av din framtida pension. Till den ska läggas tjänstepension plus eventuellt privat pensionssparande. På hemsidan minpension.se kan du få en prognos som omfattar både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Ta hjälp. Fråga familj, släkt eller vänner och inte minst pensionsbolagen om råd. Då blir det lättare att hitta rätt i pensionsdjungeln.
_________________________________________________________________________

*Se tabell på sidan två för mer information. För ytterligare frågor, kontakta Anna Allerstrand, trygghetsekonom AMF Pension, 070‑519 24 60 eller Conny Johanson, Chef Information 070‑216 23 16.Procentuell förändring av genomsnittligt fondvärde per län under 2006


Totalt

Kvinnor

Män


Län
Fondvärde
Ranking
Fondvärde
Ranking
Fondvärde
Ranking

Kalmar
29,0
1
29,1
2
29,0
1

Blekinge
29,0
2
29,1
1
28,9
3

Norrbotten
28,9
3
28,9
3
28,9
2

Gotland
28,6
4
28,6
4
28,7
4

Gävleborg
28,5
5
28,4
6
28,6
5

Västernorrland
28,4
6
28,5
5
28,4
7

Dalarna
28,3
7
28,2
9
28,5
6

Jämtland
28,2
8
28,3
8
28,1
11

Värmland
28,2
9
28,3
7
28,0
12

Västmanland
28,1
10
28,1
11
28,2
9

Södermanland
28,0
11
28,2
10
27,9
13

Örebro
28,0
12
27,8
13
28,2
10

Halland
28,0
13
27,7
14
28,3
8

Västerbotten
27,8
14
27,9
12
27,7
14

Kronoberg
27,5
15
27,6
15
27,4
15

Östergötland
27,4
16
27,6
16
27,3
17

Skåne
27,3
17
27,3
18
27,4
15

Jönköping
27,2
18
27,4
17
27,1
18

V:a Götaland
26,8
19
26,7
19
26,9
19

Uppsala
26,5
20
26,1
20
26,7
20

Stockholm
26,1
21
26,1
20
26,0
21

Snitt
27,9

27,9

27,9

Not: Förändringarna i fondvärdet beror på tillskottet av nya pensionsrätter
och hur avkastningen har varit på PPM-fonderna. Källa: FK, statistik från PPMAMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.