Stockholms Läns Landsting

Stockholmarnas hälsa skall förbättras! mp

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 13:45 CEST

Landstingsstyrelsen beslutade i dag tillsätta en arbetsgrupp för översyn och utveckling av folkhälsopolicyn.

- Miljöpartiet förutsätter att tidigare fullmäktigebeslut om miljöåtgärder för att förbättra hälsoläget fortsätter även under utredningstiden, säger miljöpartiets gruppledare i landstinget, Lena-Maj Anding i ett särskilt uttalande vid dagens sammanträde.

Landstingets kunskapsorganisation, FORUM-gruppen, har uppdraget att göra översynen. Som utgångspunkt för arbetet kommer olika rapporter och policys som tagits fram inom FORUM att användas.

Rapporten ”De tio viktigaste miljöåtgärderna för att förbättra hälsan hos befolkningen i Stockholms län” är en sådan. Den listar t ex biltrafiken som en miljöfaktor som orsakar:

*Utsläpp av växthusgaser

*Luftföroreningar

*Trafikolyckor

*Vattenförorening

*Buller

*Markförorening

- Dom här faktorerna påverkar också vår hälsa och det är viktigt att utredningen tar tillvara den kunskap inom miljömedicin som finns inom FORUM-gruppen, säger Lena-Maj Anding.

För vidare information:

Politiker, Lena-Maj Anding, lena-maj.anding@politik.sll.se

070-737 44 27


Pressansvarig: Gunnar Vagerstam, gunnar.vagerstam@politik.sll.se

070-737 45 09

Miljöpartiets De Gröna: www.mp.se

Miljöpartiet, Stockholms läns landsting: www.mp.se/sll