Stockholms stad

Stockholms ambitiösa klimatmål visas upp under FN:s klimatkonferens

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 14:35 CET

Stockholms stad är på plats under FN:s klimatmöte COP21 i Paris för att berätta om stadens ambitiösa klimatarbete med målet att vara en fossilbränslefri stad år 2040. Idag, den 3 december, arrangerade Stockholms stad ett seminarium för att berätta om hur städer och länder kan gå tillväga för att nå högt ställda klimatmål och bidra till minskad klimatpåverkan. Miljöborgarrådet Katarina Luhr fanns på plats tillsammans med Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt och andra företrädare för staden.

Allt oftare nämns städer och dess ledare som de som står för de mest progressiva lösningarna på framtidens stora klimatutmaningar och världens städer har också möjlighet att fatta många av de viktiga beslut som krävs för att minska klimatpåverkan. Stockholms stads seminarium med rubriken Stockholm – hur blir vi fossilbränslefria till år 2040? lockade ett fullsatt auditorium som fick ta del av stadens arbete. Deltagarna kom bland annat från andra städer som också har ett ambitiöst klimatarbete och delar de utmaningar som Stockholm ser.

-Världens städer står för cirka 70 procent av alla klimatutsläpp vilket gör Stockholm till en nyckelspelare när det gäller att minska den globala klimatpåverkan. Här i Paris och COP21 är det därför viktigt att vi att knyter kontakter med andra städer och utbyter erfarenheter om hur vi i städerna, med hjälp av innovativa lösningar, kan minska vår klimatpåverkan och gemensamt öka takten i vårt klimatarbete. Ett exempel på detta är Grow Smarter som är ett projekt som leds av Stockholm i samarbete med bland annat Köln och Barcelona för att hitta smarta lösningar för energieffektivisering av äldre bostadsområden, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Stockholms stad har många år av framgångsrikt klimatarbete bakom sig och ambitiösa mål för framtiden. Staden ska vara fossilbränslefri år 2040. CO2-utsläppen per person i Stockholms stad har minskat med 44 procent sedan 1990 och år 2020 ska minskningen vara så stor som 57 procent. Detta samtidigt som den ekonomiska tillväxten är god och Stockholm är den snabbast växande huvudstaden i Europa.

-Att uppnå en minskad klimatpåverkan är en global utmaning, samtidigt som många av de mest innovativa lösningarna finns i städerna lokalt. Det är därför av stor vikt att städer världen över möts här på COP21 för att lära av varandra och för att stärka samarbetet.Stockholm har satt ambitiösa mål, staden ska vara fossilbränslefri till år 2040 och det finns ett stort intresse för Stockholms klimatarbete här på COP21, då vi har lyckats väl med att kombinera en stark tillväxt med ett framgångsrikt klimatarbete. Nu växlar vi upp arbetet för en hållbar utveckling där Stockholm också framöver kommer att spela en viktig roll samtidigt som vi kan lära av andra städer och länder, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

Stadens delegation under COP21, där både finansborgarrådet och miljöborgarrådet ingår, är på plats för att stärka bilden av Stockholm som en stad med ett långsiktigt och framgångsrikt klimat- och miljöarbete. Ett annat viktigt uppdrag är att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra städer som också tagit sig an klimatutmaningarna på ett framgångsrikt sätt.

Kontakt
För kontakt med finansborgarråd Karin Wanngård, kontakta Magnus Ljungkvist, 076-122 90 88

För kontakt med miljöborgarråd Katarina Luhr, kontakta Cecilia Engström, pressekreterare, på 076-122 96 22