Fortum Sverige AB

Stockholms elförsörjning anpassas för framtiden – nu rivs luftledningen mellan Gullmarsplan och Örby

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 09:07 CEST

I går revs en av de sista kraftledningsstolparna på luftledningen mellan Gullmarsplan och Örby. Det är ett led i den stora satsningen Stockholm Ström vars mål är att säkra behovet av el för en region som väntas växa med trettio procent till 2050.

-Rivningen av luftledningen är sista etappen i detta delprojekt. Den har ersatts av drygt en mil kablar som ligger i ett tunnelsystem mellan Hammarbyhamnen och Örby. På det här sättet frigörs värdefull mark som kan användas till annat. Samtidigt anpassas elnätet för ett väntat ökande behov av el och utgör en integrerad del av framtidens elsystem för Stockholmsområdet, berättar Bengt Almgren, ansvarig för Fortum regionnät.

Projektet ingår i satsningen Stockholms Ström, som Fortum driver tillsammans med Vattenfall och Svenska kraftnät. Stockholms Ström innebär en helt ny struktur för Stockholms elnät.

Om 40 år beräknas folkmängden i Stockholm ha ökat med cirka 30 procent. Det innebär drygt 2,5 miljoner människor som ska ta sig till och från jobb och skolor, promenera genom upplysta parker, värma upp sina hem, gå på bio, surfa på datorn med mera. Och ännu fler tunnelbanevagnar och serviceinrättningar som ska vara i gång dygnet runt. Med en växande befolkning, växer också behovet av el.

För att förverkliga Stockholm Ström behöver drygt femtio delprojekt genomföras. Det handlar om nya markkablar, sjökablar, tunnlar och transformatorstationer. Projektet beräknas pågå i tio år. I storstadsområden där avstånden är korta, bebyggelsen tät och markvärdena höga kan det vara ekonomiskt att ersätta luftledningarna med nedgrävda kablar. Totalt är det 15 mil luftledningar som ska ersättas vilket frigör mycket mark. Utanför stadsområden bygger vi nya luftledningar. De är lättare att reparera och kostar betydligt mindre.

Läs mer om Stockholms Ström på stockholmsstrom.net.

För mer information kontakta:
Steffan Gill, projektledare Fortum, tfn 070-344 51 91 
Carola Hjerthén, kommunikatör Fortum, tfn 070-641 55 27

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com