Stockholms stad

Stockholms första självrengörande toalett invigs idag

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2015 06:30 CEST

Måndag den 3 augusti, klockan 13.00 invigs Stockholms första publika självrengörande toalett. Vid Hornsbergs strand finns nu en stor och tillgänglighetsanpassad toalett som är gratis att besöka. Toaletten är försedd med sensorer och larm för användarens säkerhet och är helt självrengörande.

Toaletten har tillkommit enligt önskemål från boende och allmänheten och är fullt anpassad för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, enligt boverkets rekommendationer.

Toaletten i Hornsberg är den första toaletten utifrån det reklamavtal som trafikkontoret ingått med JCDecaux. Enligt avtalet kommer det under två år installeras sammanlagt fem större toaletter och femtio stycken standardtoaletter i Stockholm. All service och underhåll kommer tillhandahållas via JCDecaux.

Var: Hornsbergs strand 77-79

Datum: 3 augusti, kl. 13:00

Körschema:

Kl. 13.00: Invigning med Lars Jolerus, tf. trafikdirektör och avdelningschef anläggning, trafikkontoret samt representant från JcDecaux

Kl. 13.15: Visning av toalettens automatiska rengöringsfunktioner

Tillgängliga sakkunniga:

Michael Åhström, Enhetschef, Konstbyggnadsteknik, trafikkontoret

Hans Zettergren, Säkerhetssamordnare, trafikkontoret

Carina Henriksson, Operativ chef väst, JCDecaux

För ytterligare information kring invigningen kontakta:

Kristi Rasmussen Eklund, kommunikatör, trafikkontoret, tel. 076-122 63 06