Musikerförbundet

Stockholms fria musikliv skriver till kulturborgarrådet!

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 12:00 CET

Under hösten har den levande musikens roll och de nya kulturstöden varit ett hett ämne.
    Nätverket Musik i STHLM har med anledning av detta sammanställt en skrivelse till Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt, där Stockholm fria musiklivs gemensamma önskemål och synpunkter kring detta presenteras.

Bland annat:

  •   Stärk de få nuvarande professionella scenerna med profilerat innehåll samt ge möjlighet att utveckla nya, men skapa också ekonomiska incitament för mindre arrangörer och krögare, för att motverka den svarta marknaden.
  •  Skapa utrymme och villkor i arrangörsstöden, för att ersättningar inte ska hamna under fackförbundens minimitariffer.
  •  Stärk och bredda Kulturskolan – det är här det svenska musikundret tar sin början!

Det nya nätverket Musik i STHLM söker en direkt dialog mellan Stockholms fria musikliv och stadens kulturpolitiker genom att erbjuda en tydlig motpart med konkreta tankar och idéer.

Läs brevet i sin helhet HÄR (länk)

Mer info:
Karina Kampe (Musikerförbundet), tel: 070-492 88 19
samordnare och initiativtagare till nätverket Musik i STHLM


Nätverket Musik i STHLM är ett växande samtalsforum som består av musikorganisationer, föreningar och nätverk i Stockholms län. Nätverket träffas regelbundet för att diskutera gemensamma idéer och lösningar för det fria musiklivet i Stockholm.

I nätverket ingår Musikerförbundet, SYMF, SAMI, STIM, SKAP, FST, Länsmusiken i Stockholm, Kungliga musikhögskolan, Impra, MAIS - Musikarrangörer i samverkan, Svensk Jazz, RFoD - Riksförbundet för folkmusik och dans, Teaterförbundet, Musikalliansen, Musikcentrum Öst, Föreningen Sveriges Jazzmusiker, Arbetsförmedlingen Kultur samt Yrkestrubadurernas riksförbund.

Musikerförbundet är ett fackförbund som stiftades 1907 av och för professionella musiker. Vi består av ett antal musiker som tillsammans gått samman för att förbättra sin arbetssituation genom en stark facklig organisation.
Musikerförbundet uppbär kollektivavtal och företräder medlemmarnas rättigheter enligt upphovsrättslagen.