Miljöpartiet Stockholms stad

Stockholms grundskolor brister i särskilt stöd

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 14:58 CET

Stadens revisorer presenterade idag en revisionsrapport med kraftig kritik mot grundskolans arbete med särskilt stöd. Bland annat konstaterar revisorerna att det finns risk för att eleverna inte får sina individuella behov tillgodosedda samt att Stockholms skolor inte följer skollagen när det gäller särskilt stöd.

- Det är tydligt att det finns stora brister i grundskolan när det gäller särskilt stöd. Om alla elever ska få en lika god utbildning och lika förutsättningar att utvecklas, måste skolan möta alla elever där de befinner sig och utifrån den individ de är, säger Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad.

- Alla som går i skolan har behov av stöd, och flera elever har behov av ett särskilt stöd i undervisningen. Det krävs både nya pengar och nya sätt att använda de resurser som redan finns för att staden verkligen ska garantera en skola för alla, säger Åsa Jernberg.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se