Stockholms stad

Stockholms gymnasieungdomar ger sina lösningar på dagsaktuella samhällsfrågor

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:18 CET

Utbildningsförvaltningen, Anna Saldeen eller Helena Barrett, Telefon: 08-508 33 882 - 08-508 33 869,
E-post: helena.barrett@utbildning.stockholm.se

Stockholms ungdomsparlament är i full gång. Tillsammans ska gymnasieungdomarna arbeta fram lösningar på frågor som ungdomsbrottslighet, bostadsbrist och ungas svårigheter på arbetsmarknaden.

Fredag den 24 november samlas 50 ledamöter från tio olika klasser för att gemensamt utarbeta slutgiltiga motioner i de frågor som ungdomarna själva röstat fram som de viktigaste:
. Hur kan vi öka känslan av säkerhet i Stockholm?
. Hur kan ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden förbättras?
. Hur kan skolan förebygga att elever upplever negativ stress?
. Hur kan vi minska ungdomsbrottsligheten?
. Hur kan vi öka möjligheterna till eget boende för unga?

Dessa ledamöter har röstats fram av sina klasskamrater, i fem förberedande ungdomsparlament, där sammanlagt ca 300 elever deltagit. Ledamöterna samlas på Brännkyrka gymnasium där de slutgiltiga lösningsförslagen kompromissas fram, för att sedan presenteras i Riksdagens första kammare den 1 december. Då fattas de avgörande besluten i varje fråga. Förslagen kommer sedan att lämnas till Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm.


Bakgrundsinformation:
Bakom Stockholms ungdomsparlament står Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Syftet är att öka ungdomarnas intresse för samhällsfrågor och förståelsen för demokrati och den parlamentariska processen.


Kontaktuppgifter:

Anna Saldeen
Projektledare
Telefon 08-508 33 882
E-post anna.saldeen@utbildning.stockholm.se

Helena Barrett
Projektsamordnare
Telefon 08-508 33 869
E-post helena.barrett@utbildning.stockholm.se