Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar går sakägare och remissinstanser till mötes gällande Norvikudden

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 10:12 CEST

Att bygga hamnen Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden är av stor vikt för att trygga en effektiv varuförsörjning i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen på lång sikt.

För att genomföra detta projekt krävs en dom enligt Miljöbalken. I denna process ligger ärendet nu i Miljööverdomstolen. Sakägare och remissinstanser har inkommit med sina synpunkter och Stockholms Hamnar lämnar nu sitt svar på de frågor som uppkommit i detta sammanhang. I samband med detta återkallar hamnen begäran att få bygga kaj åtta och nio, det vill säga två av nio kajlägen.

– Vi har lyssnat till synpunkter från sakägare och remissinstanser. Genom att avstå från dessa två kajlägen behöver fartygen inte vända på annans vatten och dessutom sparar vi en bergrygg mot nordväst. Detta har varit två viktiga frågor för sakägare och remissinstanser i processen, säger Henrik Widerståhl, tf vd Stockholms Hamnar.

– Vi minskar kapaciteten för rullande gods något och behåller hela containerverksamheten. Det har hela tiden varit planerat att bygga ut hamnen i etapper efter marknadens behov och dessa två rorolägen låg i sista etappen, fortsätter Henrik Widerståhl.

Huvudförhandling i målet kommer att hållas den 23 – 25 november.
Mer information om projektet finns på www.stockholmshamnar.se.

Fakta Norvik


Stockholms Hamnar bygger hamnen i Norvik för att möta framtidens krav på en effektiv godshantering med ökande godsvolymer, kortare transporttider och större fartyg.  Norvikudden i Nynäshamn blir en av Sveriges största godshamnar och ska trygga framtidens varuförsörjning till Stockholms- och Mälardalsregionen. En region som beräknas växa med en halv miljon invånare till år 2030.

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, PR-ansvarig Stockholms Hamnar, 070-770 27 19, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se

Stockholms Hamnar är Östersjöns största mötesplats, med hamnar i Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn. En ny container- och rorohamn planeras i Nynäshamn på Norvikudden. Koncernen har cirka 150 anställda och omsatte 656 mkr under 2009. Verksamheten omfattar service till sjöfarten samt uthyrning av kajplatser, mark och lokaler.
Använd vår kartfunktion och se inneliggande fartyg och mycket mer på www.stockholmshamnar.se