Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar och NCC/Aarsleff tecknar partneringavtal

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:20 CEST

 

The NCC-Aarsleff Norvikudden Consortium har valts ut som samarbetspartner för den nya godshamnen Norvikudden i Nynäshamn. Uppdraget omfattar först projektering och därefter, som en option, anläggande av kajer och markytor.

– Det är glädjande att vi nu har tecknat ett partneringavtal med NCC Aarsleff eftersom de bidrar med sin breda erfarenhet i ett tidigt skede säger Håkan Svensson, upphandlingsansvarig Stora projekt, Stockholms Hamnar. Konsortiet med NCC som väletablerat stort svenskt byggföretag och det danska företaget Aarsleff med mycket stor erfarenhet av hamnbyggnationer är en perfekt partner till Stockholms Hamnar.

En utvärderingsprocess är genomförd med bedömningskriterier inom ekonomi, kompetens och erfarenhet av partnering som samverkansform och erfarenhet av större infrastrukturprojekt i såväl projekterings- som produktionsfas.

Partnering är en strukturerad samarbetsform där byggherren, konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

– Vi ser fram emot att få bidra med vår kompetens i projektet, säger Svante Hagman, regionchef i Stockholm/Mälardalen, NCC Construction Sverige. Detta är startskottet för skapandet av en modern och effektiv hamn med hög kapacitet i Mälardalsregionen.

Planering för projekteringsfasen startar omgående. Byggstart fastställs så snart tillstånd och detaljplan är klara. Byggtiden är beräknad till cirka tre år.

Fakta Norvik
Stockholms Hamnar bygger hamnen i Norvik för att möta framtidens krav på en effektiv godshantering med ökande godsvolymer, kortare transporttider och större fartyg. Det är totalt cirka 600 000 kvm hamnyta som Stockholms Hamnar planerar att bygga. Norvikudden i Nynäshamn blir en av Sveriges största godshamnar och ska trygga framtidens varuförsörjning till Stockholms- och Mälardalsregionen. En region som beräknas växa med en halv miljon invånare till år 2030.

Kontakta oss gärna
Ingrid Hansson, PR-ansvarig Stockholms Hamnar, 070-770 27 19, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se
Håkan Svensson, Upphandlingsansvarig Stora projekt, Stockholms Hamnar, 070-770 26 49, 
hakan.svensson@stockholmshamnar.se

Stockholms Hamnar är Östersjöns största mötesplats, med hamnar i Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn. En ny container- och rorohamn planeras i Nynäshamn på Norvikudden. Koncernen har cirka 150 anställda och omsatte 656 mkr under 2009. Verksamheten omfattar service till sjöfarten samt uthyrning av kajplatser, mark och lokaler.
Använd vår kartfunktion och se inneliggande fartyg och mycket mer på www.stockholmshamnar.se