Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar överklagar dom om utbyggnad av Värta- och Frihamnen

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 17:17 CET

Satsningen behövs för en miljövänlig utveckling av infrastrukturen i ett växande Stockholm.

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har meddelat sitt beslut till Stockholms Hamnar angående den planerade utbyggnaden av Värta- och Frihamnen. Domen hindrar utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden som en ny stadsdel med bostäder, handel och sjöfart. Stockholm Hamnar kommer att överklaga domen, vilket ska ske senast den 9 mars.
– Satsningen på Norra Djurgårdsstaden är en del av Stockholms stads Vision 2030 som syftar till att möta den befolkningsökning som såväl staden som regionen står inför, om 20 år beräknas staden ha en miljon invånare och regionen 3,5 miljoner. I den nya stadsdelen planeras för 10 000 nya bostäder och 30 000 arbetsplaster. Norra Djurgårdsstaden är dessutom ett miljöprofilområde och ett av 16 projekt i världen som Clinton Climate Positive Development Program stödjer, säger Stockholms stadsdirektör Irene Svenonius.

– Sjöfarten är oerhört viktig för Stockholmsregionen och det är nödvändigt att staden och hamnen har möjlighet att utvecklas sida vid sida som det är tänkt i Norra Djurgårdsstaden. För det gods som kommer till Stockholm sjövägen och de över 12 miljoner passagerare som årligen spenderar över 5,5 miljarder kronor i Stockholm behövs en modern hamn. Den nya Värtapiren och utbyggnaden av Frihamnen lägger grunden för en ny levande stadsdel nära vattnet och för en mer miljövänlig utveckling av infrastrukturen än den nuvarande hamnen som byggdes 1870, säger Henrik Widerståhl, tf vd Stockholms Hamnar.
Kontakta oss gärna:
Henrik Widerståhl, tf vd Stockholms Hamnar, 070-770 26 68, henrik.widerståhl@stockholmshamnar.se.
Irene Svenonius, VD Stockholms Stadshus AB och stadsdirektör Stockholms stad
Irene.svenonius@stockholm.se, 08-508 294 35.

Stockholms Hamnar är Östersjöns största mötesplats, med hamnar i Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn. En ny container- och rorohamn planeras i Nynäshamn på Norvikudden. Koncernen har cirka 215 anställda
och omsatte 672 mkr under 2009. Verksamheten omfattar service till sjöfarten samt uthyrning av kajplatser, mark och lokaler. www.stockholmshamnar.se