Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnars färjegods ökar stadigt

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 08:55 CET

Färjegodset ökar i samtliga hamnar och ökningen är nu uppe 17 procent jämfört med förra året.

– Det är positivt att se den markanta ökningen färjegods i alla våra tre hamnar säger Henrik Widerståhl, tf vd Stockholms Hamnar. Alla siffror visar på en stark och jämn återhämtning från förra årets vikande volymer som orsakades av finanskrisen.

Färjegodset ökar stadigt och under januari - oktober steg färjegodsvolymen med 17 procent jämfört med förra året. Det innebär att 5,2 miljoner ton gods redan har passerat Stockholms Hamnar i år.

I princip alla färjerederier och destinationer har rejält stigande godsmängder hittills i år jämfört med 2009. Ökningen sker i samtliga hamnar, Stockholms, Nynäshamns och Kapellskärs hamn.

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, PR-ansvarig Stockholms Hamnar, 070-770 27 19, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se

Stockholms Hamnar är Östersjöns största mötesplats, med hamnar i Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn. En ny container- och rorohamn planeras i Nynäshamn på Norvikudden. Koncernen har cirka 150 anställda och omsatte 656 mkr under 2009. Verksamheten omfattar service till sjöfarten samt uthyrning av kajplatser, mark och lokaler.
Använd vår kartfunktion och se inneliggande fartyg och mycket mer på nya www.stockholmshamnar.se