Software Innovation

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut effektiviserar processen med Business 360°.

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 06:00 CEST

Den stora mängden dokument som hanteras vid skiljeförfaranden hos Stockholms Handelskammare innebär mycket administration. För att effektivisera processen har Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut valt den skandinaviskt ledande ECM-lösningen Business 360°.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut administrerar många tvister mellan företag, som inte ska avgöras i domstol, genom skiljeförfarande. Ett skiljeförfarande innehåller många steg där sekretariatet tar emot dokument och skickar vidare dokument som ska skrivas ut, skannas in och signeras. Dokumenten ska även registreras, behandlas och bevakas. För att effektivisera dessa tidskrävande arbetsmoment har Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut valt ECM-lösningen Business 360° från Software Innovation.

Med Business 360° kan fler delar av arbetet utföras med systemstöd vilket kommer att spara mycket tid och resurser för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Dessutom blir allt material sökbart och handläggningstiderna går enkelt att mäta och följa upp.

För att styrelsen effektivare ska kunna ta fram dokument och mål har Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut även valt 360° eMeetings, som är Software Innovations app för papperslösa möten. Med 360° eMeetings får styrelsens ledamöter tillgång till beslutsunderlag och de övriga dokument de är behöriga att ta del av var som helst och när som helst.
 
-  Ett skiljeförfarande bygger på utväxling av en stor mängd dokument och involverar många personer som ofta befinner sig i olika världsdelar. Verksamheten har höga krav på sekretess och effektivitet. Vi valde 360° för att vi tror att det kan ytterligare förbättra vår processeffektivitet och dokumenthantering och underlätta möteshanteringen med våra internationella styrelseledamöter, säger Linn Bergman, Deputy secretary general på Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.


För mer information
Marcus Antonsson, Director Partners & Sales, Software Innovation Sweden AB
Tel. +46 73 633 5090
E-post marcus.antonsson@software-innovation.se

Om Software Innovation:

Software Innovation är ett Skandinaviskt företag och en av de internationellt ledande leverantörerna av programvara för informationshantering, dokumentkontroll och ärendehantering. Med 25 års erfarenhet och kompetens arbetar vi målmedvetet med att leverera framtidssäkra, flexibla och användarvänliga lösningar. Vi skapar god kunskapsdelning, effektiva samarbeten, verksamhetskontroll och bättre service i privata och offentliga organisationer. Vår standardbranschlösning är byggd på Microsoft SharePoint – marknadens ledande plattform för samarbete. www.software-innovation.se