Hantverkarna

Stockholms Hantverksförening gör svensk designskatt tillgänglig för alla

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 09:20 CET

En svensk möbeldesignskattkista har öppnats. Tusentals ritningar från åren 1932-1966 har gjorts tillgängliga för allmänheten tack vare Stockholms Hantverksförening. Några av Sveriges mest kända möbelformgivare finns representerade i nya webbarkivet Hantverkarnas ritningsarkiv, bland andra: Carl Malmsten, Elias Svedberg och Carl Axel Acking.

Stockholms Hantverksförening började år 1868 anordna ett hantverkslotteri som omedelbart blev en stor framgång. Dess utställningslokal där priserna förevisades blev en ny attraktion i det dåtida stockholmslivet. Möbelsnickarna var den största gruppen utställare jämte tillverkare av tapetseriarbeten. Totalt var 34 hantverksgrenar representerade. Lotteriet var ett klasslotteri med serier i sex klasser. Högsta vinsten i den första seriens stora juldragning var en matsalsmöbel av skulpterat valnötsträ, värderad till 3 500 riksdaler, men även många mindre vinster kunde vara åtråvärda, till exempel sex par handskar i en kartong jämte en handskknäppare i silver.

Avsikten med lotteriet var från början att finansiera hantverksföreningen, men kom sedan att bli att intressera allmänheten för god design och gott hantverk i heminredningen. En form av folkbildning i fråga om kvalitet och stil. Ett exempel på detta var att lotteriet vid flera tillfällen anordnade tävlingar, där kända arkitekter inbjöds att rita vissa bestämda möbler för lotteriets räkning.

Ritningarna finns fortfarande kvar och förvaras på Centrum för Näringslivshistoria som för Stockholms Hantverksförenings räkning har scannat tusentals ritningar. Dessa görs nu tillgängliga för allmänheten via webben. Ritningarna i Hantverkarnas ritningsarkiv föreställer möblerna som lottades ut via Hantverkslotteriet under åren 1932-1966. Dessa möbler tillverkades på beställning för Hantverkslotteriets räkning. Många av Sveriges främsta möbeldesigners, som Carl Malmsten, Elias Svedberg och Carl Axel Acking, finns representerade.

   - Hantverkarnas ritningsarkiv ger en fantastisk överblick över svensk möbeldesignhistoria från 1930-talet till 1960-talet. Vi tror att både forskare, journalister och intresserade privatpersoner kommer att ha både nytta och nöje av ritningsarkivet, säger Johan T Sterndal, vd för Stockholms Hantverksförening.

   - Ett av syftena med Hantverkslotteriet var att stilmässigt tidstypiska hantverksprodukter av hög kvalitet skulle bli tillgängliga för och visas för kommande generationer. Det har vi byggt vidare på och anpassat till 2000-talet, säger Stefan Fritzdorf, ordförande för Stockholms Hantverksförening.

Ritningarna i Hantverkarnas ritningsarkiv finns i pdf-format och hittas via www.hantverkarna.se. Hantverkslotteriet anordnades med några korta avbrott under 1800-talets slut mellan åren 1868-1982.

Bifogade illustrationer:
Carl Axel Acking: Soffa, 1935
Carl Malmsten: Skrivstol (ljuskopia), 1946
Margareta Köhler (utförande Anton Persson): Soffsäng, 1934

För mer information kontakta:
Johan T Sterndal, VD Stockholms Hantverksförening, tel. 08-442 78 41,
e-post: johan.sterndal@hantverkarna.se
Caroline Eriksson, kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, tel. 070-432 89 40,
e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se

Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter. www.hantverkarna.se/stockholm