Statsrådsberedningen

Stockholms Internationella Forum: Internationell konferens mot folkmord 26-28/1 2004

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 16:13 CET

Statsminister Göran Persson har inbjudit representanter för ett 60-tal regeringar till Stockholm den 26-28 januari nästa år till en internationell konferens om att förebygga folkmord. Den hålls inom ramen för Stockholms Internationella Forum och pågår mellan den 26 och 28 januari. Konferensen blir den fjärde och sista i sitt slag och är en del av det arbete som inleddes år 2000 med Stockholms Internationella Forum om Förintelsen.

Utöver regeringsrepresentanter inbjuds internationella organisationer, akademiker, forskare och experter. Konferensen syftar till att ta ett helhetsgrepp på folkmordsproblematiken och blir den första stora internationella regeringskonferensen på detta tema sedan FN 1948 antog en konvention mot folkmord. Konferensen hålls i Norra Latin och Folkets Hus i Stockholm.

I sin inbjudan erinrar statsministern om att världen efter Förintelsen bevittnat flera övergrepp som folkmord, massmord och etnisk rensning och att världens ledare har ett ansvar att skydda mänskligt liv och att förhindra nya övergrepp. ”Kan vi förebygga folkmord genom att på ett effektivare sätt använda diplomatiska, humanitära, ekonomiska och militära medel?”, frågar statsministern bland annat i sitt inbjudningsbrev.

Mer information finns på hemsidan www.motfolkmord.com och www.preventinggenocide.com.

Stig Berglind
Mediachef
08-405 28 95
070-668 73 33

Sirpa Franzén
Presslogistikansvarig informatör
08-405 55 26
070-238 59 83