Företagarna Stockholms län

Stockholms län och Stockholms stad bäst på jämställt företagande i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 07:42 CET

Stockholms län hamnar på första plats bland Sveriges 21 län i Företagarnas undersökning av jämställdheten inom företagandet. Stockholms kommun kommer i år på plats ett bland landets samtliga kommuner.

- Det är glädjande att Stockholms län och Stockholms stad toppar jämställdhetsligan i företagande i Sverige. Samtidigt kan vi konstatera att det ändå inte är tillräckligt bra, säger Bengt Bengtsson, regionchef Företagarna Stockholms län.

Företagarnas undersökning visar att utvecklingen mot jämställdhet inom företagandet går framåt, om än mycket långsamt. 29,4 procent av alla Sveriges företagare är kvinnor. År 2005 var andelen 28,3 procent. Med den ökningstakten dröjer det till nästa sekel innan kvinnor utgör hälften av alla företagare.

- Genom att förbättra företagarklimatet kan vi öka takten mot jämställdhet i företagandet. Det gäller att underlätta för människor att driva och expandera sina företag oavsett branschtillhörighet, säger Bengt Bengtsson.

Fortsatt konkurrensutsättning av den offentliga sektorn, införande av Lagen om valfrihet (LOV) i fler kommuner och landsting, och rimliga krav på företag som vill delta i offentliga upphandlingar är exempel på åtgärder som har stor potential att öka kvinnors företagande. Det är också viktigt att öka tillgången på kapital, vilket i synnerhet skulle underlätta för kvinnor som i genomsnitt har lägre inkomster och förmögenheter än män.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.