RFHL

Stockholms läns enda kvinnojour för missbrukare riskerar läggas ner

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 12:21 CEST

Nu har all personal varslats och vid årsskiftet kan länets enda kvinnojour för kvinnor i aktivt missbruk tvingas lägga ner. Orsaken är att Qjouren, som tar emot 20-30 kvinnor och genomför över 800 stödsamtal per år, står utan grundfinansiering. I våras införde Stockholms stad en garanti som innebär att alla kvinnor som behöver skyddat boende ska garanteras plats. Qjouren uppmanar nu politikerna att leva upp till garantin och ge jouren stöd så att alla kvinnor kan få hjälp.

– Om Qjouren läggs ner så innebär det att våldsutsatta kvinnor i länet som är i aktivt missbruk inte längre har någonstans att vända sig. På jouren finns en unik kompetens, som riskerar att försvinna om inte politikerna i länet tar ansvar och subventionerar verksamheten, säger Eva Gussing, verksamhetsansvarig på Qjouren.

 

Föreningen Qjouren i Stockholm är ett av få ställen dit våldsutsatta kvinnor som missbrukar alkohol, läkemedel eller narkotika kan vända sig. De flesta kvinnojourerna tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk då det kan finnas barn på boendet och jourerna saknar tillräckliga resurser och kunskap för att hjälpa denna grupp. Varje år tar Qjouren emot 20-30 kvinnor i boendet, har över 500 stödsamtal via telefon och ungefär 370 stödsamtal vid personligt besök.

 

Qjouren har under de år då verksamheten byggts upp fått sitt huvudsakliga stöd från Länsstyrelsen, men står nu utan grundfinansering. Kommunerna i länet behöver skjuta till resurser för att verksamheten ska kunna finnas kvar, och diskussioner pågår just nu med Stockholms stad och övriga kommuner kring hur finansiering ska lösas. Med tre månader kvar till nedläggning är frågan ännu inte löst. Under våren 2012 införde Stockholms stad en kvinnojoursgaranti, som innebär att alla kvinnor som behöver skyddat boende ska garanteras plats.

 

– Om Qjouren tvingas lägga ner innebär det att de kvinnor som är ibland de mest utsatta inte får det skydd de behöver. Samtidigt är risken stor att Stockholms stad inte kommer att kunna leva upp till den kvinnojoursgaranti de beslutade om våren 2012, säger Eva Gussing.

 

Den som är i missbruk löper större risk att utsättas för våld, en studie av Socialstyrelsen från 2010 visar att 75 procent av kvinnor som lever i missbruk eller beroende någon gång har blivit utsatta för psykiskt eller fysiskt misshandel eller sexuella övergrepp.

 

Pernilla Sjöberg

RFHL Stockholm Qjouren

08 54556063

0765734391

pernilla.qjouren@rfhl.se

www.qjouren.se

 

Qjouren är medlemmar i RFHL och SKR och har finansiering fram till årsskiftet. Stockholms stad och dess kranskommuner har sagt nej till att ge grundfinansiering. Stockholms stad kan tänka sig att subventionera en del av platserna på årlig basis (om detta beslutar Socialnämnden i december) medan de andra kommunerna kan tänka sig att betala per natt.

De flesta av kvinnojourer tar inte emot kvinnor i aktivt missbruk då det kan finnas barn på boendet och jouren saknar tillräckliga resurser och kunskap för att hjälpa denna grupp. Qjourens 4 anställda är varslade.

RFHL arbetar för ett samhälle utan beroende av narkotika och beroendeskapande läkemedel, och utan social utslagning. Vi verkar för de sociala rättigheter i Sveriges grundlag som erkänner alla invånares rätt till liv, hälsa, bostad och arbete. En viktig del i RFHL:s arbete för att stärka de sociala rättigheterna är att på olika vis stötta utsatta gruppers organisering och att motverka utanförskap. RFHL arbetar på humanistisk värdegrund samt är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.