Länsstyrelsen i Stockholms län

Stockholms läns förslag till regionalt strukturfondsprogram 2007-2013

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 13:59 CET

Länsstyrelsen i Stockholms län har nu överlämnat förslag till regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för programområdet Stockholm till regeringen. Programförslaget omfattar totalt 338 miljoner kronor från EU:s strukturfonder.

Programförslaget har tagits fram av ett brett partnerskap. Ordförande för partnerskapet
har varit Landshövding Mats Hellström.

- Programförslaget prioriterar insatser inom områdena små och medelstora företag, innovationer och entreprenörskap, integration samt tillgänglighet. Det är första gången som Stockholm har ett regionalfondsprogram av denna karaktär. Programförslaget omfattar 338 miljoner kronor som kan användas för att stärka det regionala utvecklingsarbetet under de kommande sju åren, säger Landshövding Mats Hellström.

Läs programförslaget.
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/EU/Mal%202/Program_Mal_2_Stockholm_vers_4.0.pdf

Läs mer om strukturfonderna.
http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____9347.asp


För mer information kontakta:

Mats Hellström, Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholm, 08-785 50 02
Susanna Rockström, avdelningen för regional utveckling, Länsstyrelsen i Stockholm,
070-265 40 59