Läkare för Miljön

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HAR NÅTT LÅNGT I MILJÖARBETET - HITTILLS

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 10:35 CESTStockholms läns landsting är antagligen en av de sjukvårdsorganisationer i världen som kommit allra längst med sitt miljöarbete. Idag ställs både miljö- och uppförandekrav vid upphandlingar.

Två målområden sticker ut i 2010 års miljöredovisning - produkter, där ekologiska livsmedel ökat kraftigt och kemikalier, där SLL ser ut att nå målet med minst sagt bred marginal. Miljöredovisningen visar att det finns goda möjligheter att nå målen också inom övriga målområden. Störst insatser krävs för att öka andelen förnybara drivmedel.

Framgångarna är resultatet av flera års systematiskt och målinriktat arbete - alltifrån central samordning och uppföljning till att vårdpersonalen ute i verksamheterna aktivt deltar i miljöarbetet.

SLL har haft starka miljöledare som lyckats förankra sina idéer bland politiker, medarbetare på gräsrotsnivå, forskare och internationella samarbetsorgan. Organisationen har nu gjorts om och bantats. När f.d. miljödirektören Åke Wennmalm, känd för sitt läkemedelsarbete, gick i pension så drog man in tjänsten. Miljöchefen Anna Linusson, som tog över hans arbetsuppgifter, går nu över till Håll Sverige Rent. I skrivande stund känns det osäkert om SLL kommer att kunna behålla sin tätposition. Det blir en utmaning för Gustav Andersson (c), ordförande i den nya beredningen för miljö och skärgård.

SLL har kommit långt i sitt miljöarbete
  LfM 10.6.2011

Hur ska det gå för miljöarbetet i SLL?  LfM 22.4.2011 Intervju med Gustav Andersson (c), ordförande i miljö- och skärgårdsberedningen


LÄKARE FÖR MILJÖN Hållbar utveckling - bättre folkhälsa! www.lakareformiljon.se