Stockholms Läns Landsting

Stockholms läns landsting lanserar "grön ambulans"

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 11:02 CEST

PRESSINFORMATION från Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning/Miljö
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB
2008-09-23

Idag, tisdag, presenteras Sveriges första miljöanpassade ambulans på ambulansmässan FLISA i Åre. Det är Stockholms läns landsting och Ambulanssjukvården i Storstockholm som står bakom den gröna ambulansen. Ambulansen, som tas i drift våren 2009, är biogasdriven och tillverkas med en reducerad mängd miljöfarliga ämnen.

Ambulansen ingår i miljöprojektet "Grön Ambulans", som är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och dess bolag Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Ambulansen är biogasdriven och mängden miljöfarliga ämnen i ambulansen kommer att reducerats så långt som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. De gröna ambulanserna planeras vara i drift hos AISAB våren 2009.

- Vår gröna ambulans kommer att uppfylla de krav på vikt, lastförmåga och räckvidd som varit ett problem med tidigare biogasdrivna modeller. Dessutom blir inredningen så långt som det är möjligt fri från miljöfarliga kemikalier, berättar Kurt Berntsson, vd för AISAB.

Några exempel på alternativa material är inredningsmaterial utan ftalater, lim fritt från lösningsmedel och isocyanater, halogen- och ftalatfri elkabel, isolering utan miljöfarliga ämnen, däck utan skadliga HA-oljor samt dubbfria vinterdäck och en aerodynamisk larmbåge som ger 5 till 11 procent lägre bränsleförbrukning.

- Vi har tuffa miljömål både vad gäller avveckling av kemikalier och användning av förnybara bränslen i fordon. Det här projektet stimulerar till utveckling på båda dessa områden. Nästa steg är att ställa högre krav i våra upphandlingar av ambulanser, säger Anna Linusson, miljöchef i Stockholms läns landsting.


Bild på den gröna ambulansen: http://www.sll.se/upload/Bilder/plansch_grona_ambulanser.pdf

För ytterligare information:
Kurt Berntsson, vd för AISAB, 08-602 62 51, 070-484 30 51
Anna Linusson, miljöchef i Stockholms läns landsting, 08-737 43 54, 070-737 43 54.

Miljö Steg 5 är Stockholms läns landstings miljöprogram för perioden 2007-2011, med konkreta miljömål och en måluppfyllelse som redovisas årligen. Landstingets långsiktiga miljöarbete leder till att länets invånare har tillgång till friskare luft och renare vatten.