BRM Europe AB

Stockholms läns landsting satsar på krishantering

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 05:30 CEST

Stockholms läns landsting (SLL) bedriver både hälso- och sjukvård samt kollektivtrafiken i Stockholms län, vilket gör SLL till en av de mest samhällsviktiga aktörerna i händelse av en stor kris. För att stärka sin förmåga att hantera allvarliga händelser i samhället planerar SLL att genomföra flertalet övningar samt upprätta det dokumentstöd som behövs under en kris. Som ett steg i detta har SLL nu tecknat ramavtal med BRM Europe inom det viktiga området krisövningar och framtagande av krisplaner samt annan viktig dokumentation och utbildning avsedd att stärka SLL:s krisberedskap.

 - Att arbeta med SLL, som är en mycket vital samhällsfunktion i händelse av en akut krissituation, är oerhört inspirerande och ett förtroendeuppdrag, säger Johan Färm, vd BRM Europe.

 BRM Europe har över 250 uppdragsgivare varav över 70 från offentlig verksamhet vilket gör BRM Europe till ett av Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering. BRM Europe har i 13 år arbetat med olika delar inom SLL:s verksamhet, bland annat SL, Locum och flertalet sjukhus.

 - Vi har en mycket bred erfarenhet från arbete med krishantering för offentlig verksamhet samt annan samhällsviktig verksamhet. Det är en kunskap vi tar med oss och kommer använda fullt ut i våra uppdrag åt SLL, avslutar Johan Färm.

BRM Europe är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med över 250 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv och från offentlig verksamhet. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplan, krisövning, riskanalys, sårbarhetsanalys, kontinuitetsplan (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, krisjour och krisstöd. BRM Europe är även en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.