Ledstiernan AB

Stockholms Läns Landsting satsar på röststyrning i samarbete med Ledstiernans portföljbolag Voice Provider

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 09:06 CET

Voice Provider stärker sin dominerande position som leverantör av röststyrda tjänster i Skandinavien genom ett 5-årigt samarbetsavtal med Stockholms Läns Landsting - SLL. Ramavtalet är en helhetslösning som omfattar utveckling, drift samt löpande förvaltning och kvalitetssäkring av alla levererade tjänster.

SLL arbetar mycket med att tillhandahålla information till invånare och anställda. Detta sker mer och mer genom olika typer av självservice som kan utföras med hjälp av taligenkänning. Ramavtalet med Voice Provider gör det möjligt för olika delar av SLL's verksamheter att enkelt beställa röststyrda tjänster för självservice. Tjänsterna skall vara enkla att anpassa till de olika SLL-organisationernas storlek, behov och krav på flexibilitet.

"SLL's uppdrag att erbjuda information och service till invånare och anställda ställer stora krav på effektiva och användarvänliga tjänster. Vi tror att självservice med hjälp av röststyrning är ett bra sätt att genomföra detta", säger Anne Serving, sektionschef vid landstingets centrala IT-avdelning.

"Vi ser det som en kvalitetsstämpel att vi fått ett ramavtal med Stockholms Läns Landsting. Upphandlingen var omfattande och utmanande och det känns väldigt bra att vi har svarat upp till de höga krav som Stockholms Läns Landsting ställer på oss som leverantör", säger Bengt Persson, VD Voice Provider.För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Ivarsson, Senior Adviser, Ledstiernan AB, mobil: 0705 91 28 95, e-post: ulf.ivarsson@ledstiernan.se
Bengt Persson, VD, Voice Provider, tel: 08-456 96 60, e-post: bengt.persson@voiceprovider.com
Om Ledstiernan
Ledstiernan är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa kunskapsbaserade tillväxtföretag att realisera sin potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. Portföljen består av 10 huvudinnehav där ägarandelarna i snitt uppgår till 40%. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se