Den Nya Välfärden

Stockholms läns landstings valfrihetssystem är olagligt

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 09:53 CET

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen kritiseras Stockholms läns landsting för villkor i ett valfrihetssystem som diskriminerar vårdleverantörer utanför Stockholms län.

Stockholms läns landsting har etablerat ett valfrihetssystem för specialiserad gynekologisk vård. I förfrågningsunderlaget anges ett villkor att leverantörerna måste ha sin mottagning inom länets gränser. Härigenom hindrar landstinget vårdsökande från exempelvis länets ytterområden att kunna välja bättre tillgängliga leverantörer i angränsande län.

Några sådana geografiska begränsningar tillåts inte enligt lagen. En vårdgivare som vill etablera sig i vårdvalssystemet men har sin mottagning i annat län ska kunna ta emot patienter från Stockholm som söker sig dit.

– Landstingets agerande bryter således mot lagen om valfrihet, som sätter patientintresset i fokus. Det finns därför anledning att kritisera landstinget, säger Per Eklund, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Om landstinget vidhåller detta olagliga villkor i etableringsföreskrifterna, och vägrar att godkänna vårdgivare med mottagning i annat län, riskerar myndigheten även att till berörda leverantörer få betala skadestånd.

Läs utredningen här.

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 700 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand-Linderoth, tidigare stadsjurist i Stockholm, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Per Eklund, tidigare hovrättsråd och statsstödsexpert, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Göranson, tidigare ställföreträdande generaldirektör vid Konkurrensverket, samt Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR).