Företagarna Stockholms län

Stockholms läns småföretag mest optimistiska om framtiden

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 07:00 CEST

Småföretagarna i Stockholms län är mest optimistiska inför framtiden det kommande året och förväntar sig en indexökning från 75 till 121, den kraftigaste ökningen i hela riket. Det visar Småföretagarbarometern för våren 2012 som släpps i dag från Företagarna och Swedbank.

– För våra företagare är det viktigt att det blir enklare och billigare att anställa kompetent arbetskraft. För att underlätta tillväxten är det viktigt att matchningen mellan till exempel företagen och lärlingar blir mycket bättre, säger Bengt Bengtsson, regionchef i Företagarna Stockholms län.

Trots internationell ekonomisk turbulens och svagare konjunktur visar småföretagen fortsatt tillväxtkraft. I Stockholm räknar nästan var tredje företag med ökad sysselsättning det kommande året, motsvarande siffra i riket är en av fyra. Trots den starka framtidstron har hela fyra av tio företag i Stockholms län det senaste året tvingats tacka nej till order på grund av arbetsbrist. Bristen på lämplig arbetskraft till en rimlig kostnad är det största hindret för expansion för företagen idag.

- Glädjande kan konstateras att de gröna skott vi sett bland småföretagarna under senvintern börjar växa till sig. Ökad beläggningsgrad och optimism kring den egna verksamheten dämpas dock fortfarande av oron kring den konjunkturella och finansiella stabiliteten i Europa. Sammantaget ser vi en långsam stabilisering och ökad vilja att expandera och investera, säger Björn Elfstrand, regionchef Stockholm Swedbank.

Småföretagen är Sveriges största arbetsgivare och har de senaste 20 åren svarat för 4 av 5 nya jobb i ekonomin.

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985 av Företagarna och Swedbank (Sparbankerna gemensamt). Undersökningen omfattar 4286 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda och genomfördes under mars 2012.

För mer information, kontakta:
Bengt Bengtsson, regionchef Företagarna
telefon: 076-724 86 79
Björn Elfstrand, regionchef Swedbank
telefon: 08-5859 20 02

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.