Miljöpartiet Stockholms stad

Stockholms luftkvalitet måste förbättras – inför miljözon 2

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 17:02 CEST

Stockholms luft är på vissa håll så dålig att den är hälsovådlig. Barn, äldre och människor med astma, hjärt- och kärlproblem drabbas hårdast. Staden klarar fortfarande inte att leva upp till den lagstadgade miljökvalitetsnormen för partiklar och kvävedioxider.

Miljöpartiet, som varit pådrivande för ren luft under hela mandatperioden, välkomnar därför Transportstyrelsens förslag som ger kommunerna mer möjligheter att motverka dålig luftkvalitet.

- Faktum är att Stockholms luftkvalitet är allt för dålig. Att som stockholmspolitiker inte våga göra något åt detta är väldigt oansvarigt. Vi välkomnar Transportstyrelsens förslag som ger kommunerna mer möjligheter att arbeta hårdare för bättre luft. För att förbättra luftkvaliteten krävs en rad åtgärder, säger Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd Stockholms stad.

- Som en direkt åtgärd välkomnar vi möjligheten att Stockholm får avgöra vilka områden som ska ha dubbdäcksförbud. I ett första steg vill vi införa dubbdäcksfria gator i de värst drabbade områdena redan vintern 2010-2011. Hela staden ska vara dubbdäcksfri vid årsskiftet 2011-2012, säger Emilia Hagberg (MP), gruppledare Stockholms stad.

- Vi förutsätter att regeringen, oavsett majoritet, fattar beslut som ger kommunerna möjligheten att införa miljözoner enligt transportstyrelsens förslag. För att få friskare luft kommer Stockholm och andra städer att behöva införa miljözoner för personbilar som både reglerar dubbdäck och avgaser. Utmaningen för både riks- och lokalpolitiker nästa mandatperiod kommer därför vara att möjliggöra en förtida utfasning av de allra mest förorenande bilarna från tätortsområden med dålig luft samtidigt som enskilda ges alternativ till den gamla bilen, säger Åsa Romson (MP), riksdagskandidat.

Fakta miljözon 2 Miljözon klass 2 innebär ett förbud mot de mest förerenande bilarna, av 1996 års modell eller äldre (dvs. personbil, lätt lastbil eller lätt buss som tillhör klass PreEuro eller Euro 1). Det handlar om bilar som släpper ut upp till femton gånger mer föroreningar (kväveoxider) än en ny bil. Vissa bilar av 1996 års modell eller äldre uppfyller kraven för Euro 2. Enligt ett EU-krav, från och med första januari 1997, blev Euro 2 ett obligatoriskt krav på alla nya bilar.

Andel personbilar i Sverige som tillhör klass PreEuro eller Euro 1: 2009/2010: 15% 2012/2013: 10% 2014/2015: 5%

Dessa siffror baseras på den nationella fordonssammansättningen vilket inte riktigt överensstämmer med storstädernas sammansättning. Motsvarande siffror för Stockholm är lägre.