Stockholms stad

Stockholms modernaste cykelbana invigd

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 13:16 CET

Stockholms stad har invigt den nya cykelbanan längs med Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden.
Den 1 350 meter dubbelriktade cykelbanan gör sträckan till en av Stockholms modernaste och utgör ett viktigt pendlingsstråk i stadens cykelplan samt ingår i regionens prioriterade cykelvägnät

Sträckan är en av innerstadens mest trafikerade cykelstråk med flöden upp till 10 000 cyklister per dygn. Den nya cykelbanan har fått full bredd 4,5 meter och förbättrad belysning, säkrare gångpassager över cykelbanan och bättre tillgänglighet till grönområden.

- Det är en glädje att kunna presentera det som har blivit kanske Stockholms bästa cykelsträcka. En viktig standardhöjning som kommer göra skillnad för de många cyklister som passerar här dagligen, säger Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén.

Den 13 april 2015 fattade trafik- och renhållningsnämnden ett genomförandebeslut gällande cykelsträcken längs med Norr Mälarstrand.

Arbetet har pågått sedan 24 september 2015 och beräknas vara helt färdigt innan årsskiftet beroende på väder.

Kontakt: Anders Porelius, pressansvarig, trafikkontoret 076-1226137