Stockholms Naturskyddsförening

Stockholms Naturskyddsförening överklagar Förbifart Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 11:28 CEST


Stockholms Naturskyddsförening överklagar de 12 detaljplanerna och begär
att få tid på sig till 13 september med att utveckla varför föreningen anser
att motorvägen strider mot miljöbalken.

- Det finns många sakskäl för att överklaga,  det finns fortfarande många olösta frågor som
den hälsofarliga tunnelluften och det undermåliga beslutsunderlaget vad gäller miljö och trafikprognoser där trafikmängderna å ena sidan ska minska och å andra sidan öka.säger Beatrice Sundberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.

Föreningen ingår i Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm där många andra
föreningar ingår som också kommer att överklaga.

För ytterligare
information kontakta

Beatrice Sundberg, ordförande, Stockholms Naturskyddsförening. 073-719 91 33

Ronny Fors, projektledare för ett ökat grönt fokus i stadsplaneringen, Stockholms och

Söderorts Naturskyddsföreningar, 070-896 36 07

Stockholms Naturskyddsförening är den största kretsen i Naturskyddsföreningen med ca 13 900 medlemmar. Naturskyddsföreningen är Sveriges största natur- och miljöorganisation och är partipolitiskt och religiöst obunden.