Stockholms Naturskyddsförening

Stockholms Naturskyddsförening vill värna Nytorps gärde

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 11:35 CEST

I programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen föreslås stora delar av Nytorps gärde bebyggas. Nytorps gärde bedöms i områdesanalysen, som ligger till grund för programmet, ha mycket stort socialt värde. I områdesanalysen sägs att ”Nytorps Gärde utgör en samlande målpunkt för kringliggande stadsdelar. Det har ett välutvecklat system av gångvägar som länkar vidare mot Nackareservatet och angränsande bostadsområden.”

 • Vi reagerar starkt på att man föreslår så omfattande bebyggelse på Nytorps gärde säger Beatrice Sundberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening. Det handlar om ett område som är mycket stora sociala värden och som fungerar mycket bra idag.

  I programmet föreslås att den västra delen av Nytorps gärde ska ramas in av vägar. Samtidigt nämner man i programmet att det i den tidiga dialogen kom in konkreta förslag på gärdets utveckling som att gator inte ska omgärda parken.

 • Det är mycket märkligt att man i programmet först säger att en idé som kom fram i den tidiga dialogen var att gator inte ska omgärda gärdet samtidigt som man säger att lägga gator runt parken är ett nytt sätt att rama in Nytorps gärde. Det här visar att Stockholms stad har mycket svårt att hantera dialogen med medborgarna i dessa frågor säger Beatrice Sundberg.

 • Nytorps gärde bedöms i programmet och områdesanalysen inte ha så stora ekologiska värden men det kan ifrågasättas. Det tycks som att man mest har undersökt de skogliga värdena och det har man inte så mycket av på Nytorps gärde. Vi menar att även gärdet har stora värden om man tar in de ekosystemtjänster som Nytorps gärde generarar säger Ronny Fors, Stockholms Naturskyddsförening.

  För ytterligare information kontakta

  Beatrice Sundberg, ordförande, Stockholms Naturskyddsförening.

  073-719 91 33

  Ronny Fors, projektledare för ett ökat grönt fokus i stadsplaneringen, Stockholms och Söderorts Naturskyddsföreningar, 070-896 36 07


Stockholms Naturskyddsförening är den största kretsen i Naturskyddsföreningen med ca 15 000 medlemmar. Naturskyddsföreningen är Sveriges största natur- och miljöorganisation och är partipolitiskt och religiöst obunden.