Stockholms Naturskyddsförening

Stockholms politiker struntar i den biologiska mångfalden

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 14:03 CEST

När Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, kom begärde Stockholms Naturskyddsförening ett särskilt avsnitt om grönområdena eftersom dessa behandlades väldigt ytligt.  Nu har det kommit ett grönt tillägg till översiktsplanen men Stockholms Naturskyddsförening är kritisk.

 -          Tillägget, ’Den gröna promenadstaden’, ska vara en fördjupning av de gröna frågorna men är snarare ett steg tillbaka. Dokumentet uppvisar samma brist på tydlighet och ekologisk helhetssyn som översiktsplanen säger Beatrice Sundberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.

-          Stockholm ska ha hållbara grönområden säger man men vad betyder det? Menar man konstgräs istället för naturgräs? Hållbara grönområden är i våra ögon naturområden och parker med stor artrikedom som finns i ett sammanhängande nät över hela Stockholm, säger Beatrice Sundberg vidare. 

Staden använder argumenten att grönområden kan upplevas som barriärer, eller att de har blivit otrygga baksidor, för att få bygga i känsliga naturområden. 

-          Det finns en målkonflikt som staden inte hanterar i Den gröna promenadstaden mellan att å ena sidan behålla ett grönt Stockholm med ett rikt växt och djurliv och å ena sidan bygga igen de gröna sambanden mellan Stockholms natur- och parkområden. Dokumentet ger sken av att det går att behålla Stockholms unikt stora biologiska mångfald och samtidigt öka exploateringen av naturområden. Detta är förstås helt omöjligt och det måste stadens politiker rimligen inse säger Anders Tranberg, vice ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.

Den höga befolkningstillväxten kräver strategier som tydligt visar hur de gröna värdena ska värnas och utvecklas när konkurrensen om den obebyggda marken, d.v.s. oftast grönytorna, tilltar. Vid en jämförelse mellan ’Den gröna promenadstaden’ och ’Översiktsplanen-99’ blir det tydligt att Stockholms stad tar flera kliv tillbaka när det gäller betydelsen av att bevara naturområden och parker för stockholmarnas välmående  samt för den biologiska mångfalden.

För ytterligare information kontakta:
Beatrice Sundberg, tel 073-719 91 33
Anders Tranberg, tel 073-724 63 07

 Stockholms Naturskyddsförening är den största kretsen i Naturskyddsföreningen med ca 13 900 medlemmar. Naturskyddsföreningen är Sveriges största natur- och miljöorganisation och är partipolitiskt och religiöst obunden.