Stockholms stad

Stockholms stad återanvänder uttjänta mobiler

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 13:49 CET

Stockholms stad har tilldelat tjänsteföretaget 3Step IT kontraktet i upphandlingen av säker och miljövänlig hantering av uttjänta mobiler och surfplattor.

– Stockholms stad arbetar systematiskt och standardiserat för en hållbar miljö. Vi ser nu till att på ett säkert och miljövänligt sätt omhänderta de mobiler och surfplattor som efter hand blir uttjänta eller av andra skäl inte längre kan användas i stadens verksamhet, säger Ann Hellenius, IT-direktör, Stockholms stad.

Leverantörens uppdrag handlar om att hantera terminalerna på ett bra sätt utifrån både ett informationssäkerhetsperspektiv och ett miljöperspektiv. Det innebär att all information som finns på enheterna raderas permanent. Enheterna säljs sedan vidare för återanvändning. Om terminalerna inte är i användbart skick skrotas de och materialet återvinns på ett säkert och miljövänligt sätt.

Bakgrundsfakta
Både på ett globalt och på ett nationellt plan skrotas i dag stora mängder it-produkter i onödan. Genom att öka återanvändningen av it-utrustning skapas betydande miljövinster eftersom nyproduktion av it-produkter förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier. Att återanvända it-utrustning innebär kort sagt ett bättre utnyttjande av jordens resurser samt minskar utsläppen av växthusgaser.

Staden har i dag cirka 45 000 mobiler och surfplattor i verksamheten. Genom att återanvända en majoritet av dessa kan staden minska utsläpp av koldioxid kraftigt. Ur ett miljövänligt perspektiv är det bättre om den utrustning som staden inte längre har användning för kan återanvändas av andra.

Kontakt:
Mia Svärd
Avtalshandläggare
Stockholm stad
Telefon: +46 8 50829592
E-post:mia.svard@stockholm.se